• homepage
  • management
  • Zorgen over regulering bovenaan bij beslissers in financiële sector

management

Zorgen over regulering bovenaan bij beslissers in financiële sector

Aandacht voor wet- en regelgeving is dit jaar topprioriteit voor beslissers in de financiële sector, waaronder IT-executives. Op de tweede plaats staat datamanagement. Daarop duidt onderzoek van advies- en technologiedienstverlener Synechron en onderzoeksfirma TABB Group.

Bijna vier op de tien ondervraagden geven aan dat naar wet- en regelgeving momenteel de meeste aandacht uit gaat, gevolgd door datamanagement (14%), systeemintegratie (11%), kunstmatige intelligentie (10%) en digitale transformatie (8%).
 
Van alle nieuwe wet- en regelgeving krijgt MiFID II – EU regelgeving voor de harmonisering van de consumentenmarkt voor investeringsservices – de hoogste prioriteit (43%), gevolgd door Dodd-Frank – dat Amerikaanse consumenten moet beschermen – met 30%. Ook Basel III en FRTB krijgen aandacht.

Wat opvalt, is dat beslissers nauwelijks wakker liggen van de GDPR: bedrijven in de financiële sector lopen doorgaans voorop in zorgvuldige omgang met klantendata. Bij ruim 14% van de ondervraagden is datamanagement echter een topprioriteit: de kwaliteit van data en de rol van de CDO staan hoog op de agenda.

Beslissers proberen zo veel mogelijk te anticiperen op veranderingen in regulering: ook nog niet bestaande regelgeving met betrekking tot technologische innovaties, zoals blockchain en KI zijn een zorg voor 30% van de respondenten. Daarbij komt dat de politieke onzekerheid die sinds 2016 is ontstaan in een groot deel van de Westerse wereld beslissers onrustig maakt.  
 
Ook gaat veel aandacht uit naar vernieuwing van IT-legacy. Systemen voor het beheer van liquiditeitsrisico’s, kredietrisico, tegenpartijrisico's en collateral management zijn aan vernieuwing toe, waarbij ondervraagden nearshoring, smartshoring en offshoring samen met een agile ontwikkelmethode noemen als mogelijke hulpmiddelen.
 
“We merken dat financiële dienstverleners direct oplossingen nodig hebben”, zegt Faisal Husain, CEO van Synechron. “Regelgeving, kostenreductie en verouderde ICT-systemen zijn onderdeel van bijna elk klantgesprek, dus het is geen verrassing dat deze zaken bovenaan de prioriteitenlijst staan. 2017 wordt een jaar waarin technologie moet leiden naar concrete toegevoegde waarde.”
 
Over het onderzoek
Synechron heeft 200 senior beslissers in de financiële dienstverlening in de Verenigde Staten en Europa laten ondervragen. Er was een lichte oververtegenwoordiging van respondenten uit de VS en de enquête dateert van voor de Amerikaanse verkiezingen.

ADVERTORIAL

Palo Alto Networks and ICT Media are publishing a guide for the C-suite that includes advice and cybersecurity best practices from CEOs, CISOs, lawyers, consultants and government officials.

Join us for the launch event on 18 May from 2:30pm at the Scheepvaart Museum Amsterdam. There will be an interactive panel discussion with the authors, covering Cloud Security, Cyber Insurance, the GDPR, the NIS Directive, the next-generation CISO and Digital Transformation Trends.

You can register for the event here.

Van onze partners

Magazines

OM 2 - Cloud


Strategic sourcing gaat over het zoeken naar een evenwicht tussen uitbesteden en zelf doen, de mate van uitbesteding, de leveranciersselectie, samenwerken met partners, contractbeheer en de regievoering. Maar ook over standaardisatie, normalisatie, ecosystemen en cultuurveranderingen. Op een strategische manier uitbesteden verbetert de efficiency, bespaart kosten en versnelt productontwikkeling. Organisaties kunnen zich voortaan op hun kernactiviteiten concentreren. Strategic sourcing geeft toegang tot expertise, of tot extra productiecapaciteit waarover men zelf niet beschikt. In dit nummer belicht Outsource Magazine de ervaringen en vorderingen op dit gebied.


Naar alle magazines