• homepage
  • management
  • Zorgen over regulering bovenaan bij beslissers in financiële sector

management

Zorgen over regulering bovenaan bij beslissers in financiële sector

Aandacht voor wet- en regelgeving is dit jaar topprioriteit voor beslissers in de financiële sector, waaronder IT-executives. Op de tweede plaats staat datamanagement. Daarop duidt onderzoek van advies- en technologiedienstverlener Synechron en onderzoeksfirma TABB Group.

Bijna vier op de tien ondervraagden geven aan dat naar wet- en regelgeving momenteel de meeste aandacht uit gaat, gevolgd door datamanagement (14%), systeemintegratie (11%), kunstmatige intelligentie (10%) en digitale transformatie (8%).
 
Van alle nieuwe wet- en regelgeving krijgt MiFID II – EU regelgeving voor de harmonisering van de consumentenmarkt voor investeringsservices – de hoogste prioriteit (43%), gevolgd door Dodd-Frank – dat Amerikaanse consumenten moet beschermen – met 30%. Ook Basel III en FRTB krijgen aandacht.

Wat opvalt, is dat beslissers nauwelijks wakker liggen van de GDPR: bedrijven in de financiële sector lopen doorgaans voorop in zorgvuldige omgang met klantendata. Bij ruim 14% van de ondervraagden is datamanagement echter een topprioriteit: de kwaliteit van data en de rol van de CDO staan hoog op de agenda.

Beslissers proberen zo veel mogelijk te anticiperen op veranderingen in regulering: ook nog niet bestaande regelgeving met betrekking tot technologische innovaties, zoals blockchain en KI zijn een zorg voor 30% van de respondenten. Daarbij komt dat de politieke onzekerheid die sinds 2016 is ontstaan in een groot deel van de Westerse wereld beslissers onrustig maakt.  
 
Ook gaat veel aandacht uit naar vernieuwing van IT-legacy. Systemen voor het beheer van liquiditeitsrisico’s, kredietrisico, tegenpartijrisico's en collateral management zijn aan vernieuwing toe, waarbij ondervraagden nearshoring, smartshoring en offshoring samen met een agile ontwikkelmethode noemen als mogelijke hulpmiddelen.
 
“We merken dat financiële dienstverleners direct oplossingen nodig hebben”, zegt Faisal Husain, CEO van Synechron. “Regelgeving, kostenreductie en verouderde ICT-systemen zijn onderdeel van bijna elk klantgesprek, dus het is geen verrassing dat deze zaken bovenaan de prioriteitenlijst staan. 2017 wordt een jaar waarin technologie moet leiden naar concrete toegevoegde waarde.”
 
Over het onderzoek
Synechron heeft 200 senior beslissers in de financiële dienstverlening in de Verenigde Staten en Europa laten ondervragen. Er was een lichte oververtegenwoordiging van respondenten uit de VS en de enquête dateert van voor de Amerikaanse verkiezingen.

Van onze partners

Magazines

TITM nr 1 - Cloud & Data


In het eerste nummer van Tijdschrift IT Management (TITM) staat dataopslag in de cloud centraal. Nu de cloud steeds meer de primaire strategie is voor ondernemingen, is het zaak dat medewerkers op een veilige, consistente en snelle manier toegang hebben tot hun data, ongeacht het device waarop ze werken of de locatie waar ze zich bevinden. Vooral voor bedrijven met meerdere vestigingen en veel mobiele werknemers is dit een uitdaging. Tel daarbij op het stijgend aantal hybride cloud-architecturen en de uitdagingen op het gebied van security en compliance, en de complexiteit wordt in één oogopslag duidelijk.


Naar alle magazines