management

Zorg kantelt met wederzijds delen data tussen patiënt en arts

Op CIODAY2015, 24 november gehouden in de Beurs van Berlage te Amsterdam, werd een aantal gasten uitgenodigd om op de bank met dagvoorzitter Joost Hoebink en René Steenvoorden van Rabobank te praten over uitdagingen en nieuwe mogelijkheden die technlogie biedt. 

Tijdens de tweede sessie kwamen de mogelijkheden om met technologie de gezondheidszorg te vernieuwen aan de orde. In deze sessie waren Jeroen Tas, CEO van Philips Healthcare Solutions, zijn dochter Kim Tas en Lucien Engelen, directeur van het innovatiecentrum van het Radboud Universitair Medisch Centrum te gast.

Zij lieten zien hoe met behulp van een nieuwe app op de smartphone de behandeling van diabetespatiënten als Kim Tas sterk te verbeteren is. Zij demonstreerde hoe ze met een digitale meter glucose in het eigen bloed kon meten. Deze informatie werd doorgeseind naar de door het Radboud ontwikkelde app, die op basis van de glucosewaarden advies gaf over het toedienen van insuline. Daarnaast is in de app tal van direct bruikbare informatie te vinden rond eten en drinken en de impact van de activiteiten die een patiënt onderneemt op de bloedsuikerspiegel.

Behandelaars van patiënten hebben toegang tot de meetwaarden, zodat zij op grond van hun expertise stappen kunnen nemen als dat nodig is. Engelen stelde dat deze e-health-toepassingen nodig zijn om de behandeling van dit soort patiënten sterk te verbeteren. In de toekomst, als door vergrijzing de vraag naar zorg veel groter is,  zijn dit soort toepassingen broodnodig om de kosten beheersbaar te houden. Radboud werkt op dit moment aan een soortgelijke oplossing voor de behandeling van de ziekte van Parkinson.

ADVERTORIAL

Palo Alto Networks and ICT Media are publishing a guide for the C-suite that includes advice and cybersecurity best practices from CEOs, CISOs, lawyers, consultants and government officials.

Join us for the launch event on 18 May from 2:30pm at the Scheepvaart Museum Amsterdam. There will be an interactive panel discussion with the authors, covering Cloud Security, Cyber Insurance, the GDPR, the NIS Directive, the next-generation CISO and Digital Transformation Trends.

You can register for the event here.

Van onze partners

Magazines

OM 2 - Cloud


Strategic sourcing gaat over het zoeken naar een evenwicht tussen uitbesteden en zelf doen, de mate van uitbesteding, de leveranciersselectie, samenwerken met partners, contractbeheer en de regievoering. Maar ook over standaardisatie, normalisatie, ecosystemen en cultuurveranderingen. Op een strategische manier uitbesteden verbetert de efficiency, bespaart kosten en versnelt productontwikkeling. Organisaties kunnen zich voortaan op hun kernactiviteiten concentreren. Strategic sourcing geeft toegang tot expertise, of tot extra productiecapaciteit waarover men zelf niet beschikt. In dit nummer belicht Outsource Magazine de ervaringen en vorderingen op dit gebied.


Naar alle magazines