technologie

Voorkomen downtime belangrijker dan security

Goede cybersecurity mag cruciaal zijn, het vermijden van downtime krijgt in diverse onderzoeken die zijn uitgevoerd in 2016 een hogere prioriteit. Ook KPN Security Services zag in 2016 een toename in het aantal uitwijktesten. De dienstverlener ziet tevens dat klanten vaak in dezelfde valkuilen stappen.
 
KPN Security Services deed in 2016 een groot aantal uitwijktesten die inzicht geven in de haalbaarheid van de uitwijkprocedures bedoeld om na calamiteiten als een stroomstoring, brand of besmetting met ransomware IT-productieomgevingen weer volledig operationeel te krijgen.

Naar aanleiding van deze testen wijst het bedrijf vijf belangrijkste oorzaken van dataverlies en downtime aan:
 
1. Fouten in hard- en software (44%), zoals een gecrashte harde schijf, een falende switch door een mislukte software-update of een oververhitte server.
 
2. Menselijke fouten (32%), zoals het per ongeluk wissen van een virtuele machine of een set ongestructureerde data, het verkeerd terugzetten van een backup of de stekker van een switch die per ongeluk wordt losgetrokken. Sabotage is hier echter niet geheel uit te sluiten.
 
3. Cybercriminaliteit (17%) is een steeds groter probleem. In 2016 wer den veel bedrijven het slachtoffer van ransomware, waardoor data niet meer beschikbaar waren. Het beschikbaar hebben van een goede backup is dan de enige remedie.
 
4. Stroomstoringen (12%) komen helaas nog altijd voor. Zo hadden de Tilburg University, het KNMI en ook het Media Park in Hilversum in 2016 te maken met  downtime als gevolg van stroomstoringen.
 
5. Brand en (blus)water (6%) zorgt weliswaar niet vaak voor verstoringen in de infrastructuur, maar de kosten lopen wel op. Delta Airlines meldde vorig jaar een kostenpost van 150 miljoen euro na een brand in een switch waardoor een groot aantal servers zonder stroom kwam te zitten. En soms zijn bedrijven gewoon fysiek niet meer toegankelijk door brand.
 
Veelgemaakte fouten
De uitwijktesten die in 2016 zijn uitgevoerd in het continuïteitscentrum van KPN in Almere - de opvolger van het Computer Uitwijk Centrum - bieden ook zicht op de pijnpunten als het gaat om backup en disaster recovery (DR). Tijdens de uitwijktesten komen geregeld deze punten naar boven:
 
1. Backups zijn niet gecontroleerd – De beschikbaarheid van een bestand in een reservekopie betekent niet automatisch dat na herstel van dat bestand ook alle bijbehorende functionaliteit weer werkt. Zo kan het gebeuren dat tijdens een back-up niet alle 'subsets' van de data worden gekopieerd. Het is verstandig regelmatig te checken of een restore het gewenste resultaat heeft.
 
2. Backups bevatten niet alle data – Een goede backup bestaat niet alleen uit de gegevens die aanwezig zijn op de centrale bestands- en applicatieserver. Een deel van de cruciale bedrijfsinformatie is immers veelal opgeslagen op desktop-pc's, laptops en steeds vaker op smartphones en tablets die bij een brand verloren kunnen gaan.
 
3. Procedures zijn niet up-to-date – Disaster recovery is geen kwestie van set-and-forget. Veel organisaties kennen een hybride omgeving, waarin on-premise en cloud door elkaar heen worden gebruikt. Dat maakt het landschap complex en aan veranderingen onderhevig. Controleer daarom alle processen regelmatig op actualiteit.
 
4. Vervangende hardware is niet op voorraad – Hardware gaat vroeg of laat een keer stuk, ook op de uitwijklocatie. Het is een goed idee om cruciale en kwetsbare onderdelen zoals harddisks in reserve te hebben.
 
5. Te weinig aandacht voor vervangende werkplekken – Bij diverse rampscenario's kunnen werkplekken tijdelijk verloren gaan. Thuiswerken is lang niet voor ieder beroep een optie, en sowieso vaak maar een tijdelijke oplossing. Een goed disaster recovery-plan zorgt voor snelle beschikbaarheid van alternatieve fysieke werkplekken, die zijn uitgerust met alle voor het beoogde werk essentiële voorzieningen.
 
6. Wachtwoorden zijn niet beschikbaar – Inloggegevens zijn nodig om systemen op een uitwijklocatie op te kunnen starten. Wie daar niet op bedacht is, zal mogelijk niet al zijn systemen tijdig kunnen opstarten.
 
"Disaster recovery is geen passieve exercitie die je alleen uitvoert op het moment dat het misgaat. Security en veerkracht na een incident moeten zijn ingebouwd in de applicaties en het IT-landschap. Betrek DR-experts daarom altijd bij de ontwerpfasen en softwarekeuzes", zegt Erik Ploegmakers, directeur van KPN Security Services.

ADVERTORIAL

Palo Alto Networks and ICT Media are publishing a guide for the C-suite that includes advice and cybersecurity best practices from CEOs, CISOs, lawyers, consultants and government officials.

Join us for the launch event on 18 May from 2:30pm at the Scheepvaart Museum Amsterdam. There will be an interactive panel discussion with the authors, covering Cloud Security, Cyber Insurance, the GDPR, the NIS Directive, the next-generation CISO and Digital Transformation Trends.

You can register for the event here.

Van onze partners

Magazines

OM 2 - Cloud


Strategic sourcing gaat over het zoeken naar een evenwicht tussen uitbesteden en zelf doen, de mate van uitbesteding, de leveranciersselectie, samenwerken met partners, contractbeheer en de regievoering. Maar ook over standaardisatie, normalisatie, ecosystemen en cultuurveranderingen. Op een strategische manier uitbesteden verbetert de efficiency, bespaart kosten en versnelt productontwikkeling. Organisaties kunnen zich voortaan op hun kernactiviteiten concentreren. Strategic sourcing geeft toegang tot expertise, of tot extra productiecapaciteit waarover men zelf niet beschikt. In dit nummer belicht Outsource Magazine de ervaringen en vorderingen op dit gebied.


Naar alle magazines