management

Vaardigheden grote minderheid informatiemanagers niet future proof

Het ontbreekt informatiemanagers aan middelen en vaardigheden om te voldoen aan de veranderende eisen en behoeften van de top van de organisatie. Onderzoek door Iron Mountain duidt hierop.

De informatiemanagement-functie is aan verandering onderhevig. Naast gegevens eist het management vooral analyse, inzicht en vooruitzichten gebaseerd op zakelijke doelen. Maar tegelijkertijd is bij veel organisaties de bedrijfsstrategie op termijn onduidelijk en verandert de vraag snel.

De helft van de ondervraagde informatiemanagers geeft dan ook aan dat zijn rol en verantwoordelijkheden de laatste vijf jaar sterk zijn veranderd. Maar er gaapt een kloof tussen de zakelijke behoeften en de middelen en vaardigheden die nodig zijn.

Respondenten zijn het grotendeels eens
Drie op de tien hogere managers en informatiemanagers vinden dat analyses en inzichten die verder gaan dan de feiten essentieel zijn voor modern informatiemanagement. De groepen verschillen iets als het gaat om het genereren van vooruitzichten gebaseerd op de zakelijke doelstellingen over hun volle breedte. Drie op de tien managers vindt dat dit tot het informatiemanagement van de toekomst behoort, van de informatiemanagers zelf nog geen kwart. Van beide groepen elk vindt overigens een kwart dat er verbeteringen mogelijk zijn als het gaat om het genereren van deze vooruitzichten.

Als het aankomt op het toevoegen van waarde aan informatie door analyse en inzicht, dan lopen de meningen over de huidige competenties uiteen. Van het hoger management heeft 45% zijn twijfels over de vaardigheden van informatiemanagers om waarde te creëren. Van het informatiemanagement zelf bevestigt 38% die twijfels.

”Ons onderzoek onthult een zorgwekkende kloof tussen de huidige vaardigheden en de toekomstige behoeften”, zegt Sue Trombley, kennismanager van Iron Mountain. ”Simpel gezegd: de mensen die de bedrijfsinformatie managen worden te licht bevonden door hun werkgevers.”

”Om überhaupt aan de eisen van de tijd te kunnen voldoen, moet het informatiemanagement geïntegreerd zijn in alle aspecten en alle afdelingen van de onderneming”, zegt Trombley. En de informatiemanager moet het in staat stellen zich professioneel te kunnen ontwikkelen. De informatiemanager op zijn beurt, moet de handschoen oppakken om te groeien en te leren navigeren in het veranderende informatielandschap.”

Over het onderzoek
Het onderzoek is begin dit jaar gehouden onder negenhonderd senior managers en informatiemanagers van middelgrote Europese en Amerikaanse ondernemingen.

zie ook

Informatiemanager heeft weinig slagkracht

Informatiemanagers niet klaar voor de toekomst

Organisaties houden te weinig rekening met “Information Citizen”

Rol informatiemanager in retail slecht afgebakend

Meerderheid organisaties lijdt aan informatie-armoede

Van onze partners

Magazines

TITM nr 1 - Cloud & Data


In het eerste nummer van Tijdschrift IT Management (TITM) staat dataopslag in de cloud centraal. Nu de cloud steeds meer de primaire strategie is voor ondernemingen, is het zaak dat medewerkers op een veilige, consistente en snelle manier toegang hebben tot hun data, ongeacht het device waarop ze werken of de locatie waar ze zich bevinden. Vooral voor bedrijven met meerdere vestigingen en veel mobiele werknemers is dit een uitdaging. Tel daarbij op het stijgend aantal hybride cloud-architecturen en de uitdagingen op het gebied van security en compliance, en de complexiteit wordt in één oogopslag duidelijk.


Naar alle magazines