management

Vaardigheden grote minderheid informatiemanagers niet future proof

Het ontbreekt informatiemanagers aan middelen en vaardigheden om te voldoen aan de veranderende eisen en behoeften van de top van de organisatie. Onderzoek door Iron Mountain duidt hierop.

De informatiemanagement-functie is aan verandering onderhevig. Naast gegevens eist het management vooral analyse, inzicht en vooruitzichten gebaseerd op zakelijke doelen. Maar tegelijkertijd is bij veel organisaties de bedrijfsstrategie op termijn onduidelijk en verandert de vraag snel.

De helft van de ondervraagde informatiemanagers geeft dan ook aan dat zijn rol en verantwoordelijkheden de laatste vijf jaar sterk zijn veranderd. Maar er gaapt een kloof tussen de zakelijke behoeften en de middelen en vaardigheden die nodig zijn.

Respondenten zijn het grotendeels eens
Drie op de tien hogere managers en informatiemanagers vinden dat analyses en inzichten die verder gaan dan de feiten essentieel zijn voor modern informatiemanagement. De groepen verschillen iets als het gaat om het genereren van vooruitzichten gebaseerd op de zakelijke doelstellingen over hun volle breedte. Drie op de tien managers vindt dat dit tot het informatiemanagement van de toekomst behoort, van de informatiemanagers zelf nog geen kwart. Van beide groepen elk vindt overigens een kwart dat er verbeteringen mogelijk zijn als het gaat om het genereren van deze vooruitzichten.

Als het aankomt op het toevoegen van waarde aan informatie door analyse en inzicht, dan lopen de meningen over de huidige competenties uiteen. Van het hoger management heeft 45% zijn twijfels over de vaardigheden van informatiemanagers om waarde te creëren. Van het informatiemanagement zelf bevestigt 38% die twijfels.

”Ons onderzoek onthult een zorgwekkende kloof tussen de huidige vaardigheden en de toekomstige behoeften”, zegt Sue Trombley, kennismanager van Iron Mountain. ”Simpel gezegd: de mensen die de bedrijfsinformatie managen worden te licht bevonden door hun werkgevers.”

”Om überhaupt aan de eisen van de tijd te kunnen voldoen, moet het informatiemanagement geïntegreerd zijn in alle aspecten en alle afdelingen van de onderneming”, zegt Trombley. En de informatiemanager moet het in staat stellen zich professioneel te kunnen ontwikkelen. De informatiemanager op zijn beurt, moet de handschoen oppakken om te groeien en te leren navigeren in het veranderende informatielandschap.”

Over het onderzoek
Het onderzoek is begin dit jaar gehouden onder negenhonderd senior managers en informatiemanagers van middelgrote Europese en Amerikaanse ondernemingen.

zie ook

Informatiemanager heeft weinig slagkracht

Informatiemanagers niet klaar voor de toekomst

Organisaties houden te weinig rekening met “Information Citizen”

Rol informatiemanager in retail slecht afgebakend

Meerderheid organisaties lijdt aan informatie-armoede

ADVERTORIAL

Palo Alto Networks and ICT Media are publishing a guide for the C-suite that includes advice and cybersecurity best practices from CEOs, CISOs, lawyers, consultants and government officials.

Join us for the launch event on 18 May from 2:30pm at the Scheepvaart Museum Amsterdam. There will be an interactive panel discussion with the authors, covering Cloud Security, Cyber Insurance, the GDPR, the NIS Directive, the next-generation CISO and Digital Transformation Trends.

You can register for the event here.

Van onze partners

Magazines

OM 2 - Cloud


Strategic sourcing gaat over het zoeken naar een evenwicht tussen uitbesteden en zelf doen, de mate van uitbesteding, de leveranciersselectie, samenwerken met partners, contractbeheer en de regievoering. Maar ook over standaardisatie, normalisatie, ecosystemen en cultuurveranderingen. Op een strategische manier uitbesteden verbetert de efficiency, bespaart kosten en versnelt productontwikkeling. Organisaties kunnen zich voortaan op hun kernactiviteiten concentreren. Strategic sourcing geeft toegang tot expertise, of tot extra productiecapaciteit waarover men zelf niet beschikt. In dit nummer belicht Outsource Magazine de ervaringen en vorderingen op dit gebied.


Naar alle magazines