sourcing

Strategisch belang uitbesteding groeit

Outsourcing van IT is in een fase gekomen waarin strategische ondersteuning van business een hoofdrol speelt. Snel capaciteit kunnen schalen en toegang tot kennis die binnen de organisatie niet voorhanden is, zijn momenteel de belangrijkste drijfveren voor uitbesteding. Dat stelt Cegeka naar aanleiding van een bescheiden onderzoek onder 80 IT-executives.

De respondenten werden ondervraagd over IT-uitbesteding, met name hun outsourcingsplannen en de context waarin IT-leidinggevenden opereren. Het bereiken van een impact op de algehele business is de belangrijkste doelstelling, gevolgd door strategisch denken en handelen en het succesvol implementeren van wat de business vraagt. Door uitbesteding hebben CIO’s en IT-beslissers de handen vrij om zich op deze doelstellingen te richten.

Functioneel applicatiebeheer en eindgebruikersbeheer zijn weer aantrekkelijk om uit te besteden, aldus de ondervraagden. Voor vier op de tien is er bovendien een sterke relatie tussen het infrastructuurdeel en de applicaties die in de toekomst worden uitbesteed in SaaS-vorm. De overige 60% verwacht dat het te uitbesteden infrastructuurdeel groter zal zijn dan het applicatiedeel.

Outsourcing houdt niet in dat sturing en controle uit handen worden gegeven. Vier van de vijf respondenten geven aan dat gedurende het uitbestedingstraject de onderliggende businesscase intensief wordt gemonitord. Vanwege de grote  impact van outsourcing werken uitbestedende partijen graag met een beperkt aantal partners. Ook dan zegt een meerderheid van de respondenten dat de eindregie in eigen hand blijft.

“Dit brede onderzoek bevestigt wat we al langer zien bij onze eigen outsourcingsklanten: vraag naar een bijdrage van IT aan de bedrijfsstrategie. Het gevolg hiervan is dat organisaties nu ook zeggen bereid te zijn om veel meer IT-onderdelen uit te besteden dan voorheen”, zegt Zander Colaers, managing director van Cegeka Nederland en COO van de infrastructuurtak van de gehele Cegeka Groep.

“Zo zien we de laatste maanden dat er steeds meer vraag is naar het outsourcen van applicatiemanagement. Een voorbeeld is de recente uitbreiding van ons strategische partnership met energiebedrijf DELTA met de outsourcing van het beheer en verdere ontwikkeling van bedrijfskritische applicaties. Het betekent dat de outsourcingsmarkt in Nederland en België nog substantieel zal kunnen groeien.

Colaers, van wie gelijktijdig met het onderzoek het boek Outsourcen is durf is verschenen: “De partner moet durven meegaan in een ambitieuze strategie, de CIO moet durven loslaten. Succesvol outsourcen betekent namelijk een flink deel van de controle afstaan. Alleen als er wederzijds begrip is en het vertrouwen om op strategisch niveau informatie te delen, kan outsourcing de rol vervullen waar CIO’s nu om vragen.”

Leveranciers moeten daarbij het verschil kunnen maken voor de CIO door deze in zijn of haar nieuwe rol als chief innovator te adviseren en te ondersteunen, aldus Colaers.

ADVERTORIAL

Palo Alto Networks and ICT Media are publishing a guide for the C-suite that includes advice and cybersecurity best practices from CEOs, CISOs, lawyers, consultants and government officials.

Join us for the launch event on 18 May from 2:30pm at the Scheepvaart Museum Amsterdam. There will be an interactive panel discussion with the authors, covering Cloud Security, Cyber Insurance, the GDPR, the NIS Directive, the next-generation CISO and Digital Transformation Trends.

You can register for the event here.

Van onze partners

Magazines

OM 2 - Cloud


Strategic sourcing gaat over het zoeken naar een evenwicht tussen uitbesteden en zelf doen, de mate van uitbesteding, de leveranciersselectie, samenwerken met partners, contractbeheer en de regievoering. Maar ook over standaardisatie, normalisatie, ecosystemen en cultuurveranderingen. Op een strategische manier uitbesteden verbetert de efficiency, bespaart kosten en versnelt productontwikkeling. Organisaties kunnen zich voortaan op hun kernactiviteiten concentreren. Strategic sourcing geeft toegang tot expertise, of tot extra productiecapaciteit waarover men zelf niet beschikt. In dit nummer belicht Outsource Magazine de ervaringen en vorderingen op dit gebied.


Naar alle magazines