technologie

Robotica-partijen bundelen krachten

Vijf industriële spelers op het gebied van robotica en zes wetenschapsinstellingen hebben afspraken gemaakt over verregaande krachtenbundeling om de internationale concurrentiepositie te verbeteren.

De vier technische universiteiten, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen hebben zich samen met de grote industriële partijen DEMCON, VDL Enabling Technologies Group, Philips, Lely en Vanderlande Industries verenigd, waarbij de brancheorganisatie High Tech NL een aanjagende rol heeft gespeeld.

Het samenwerkingsverband, Holland Robotics gedoopt, moet ervoor zorgen dat de roboticakennis in Nederland maximaal wordt benut en moet uitgroeien tot een robotica-community die de nationale samenwerking tussen wetenschap, industrie en andere partijen op het gebied van robotica naar een hoger plan brengt. Wetenschap en industrie kunnen nationaal en internationaal met één gezicht naar buiten treden.

De samenwerkende partijen zijn ambitieus: “Dit is pas de eerste fase in het verbinden van de nationale roboticawereld”, zegt Willem Endhoven, managing director van High Tech NL. “Er sluiten nog een tiental grote industriële partijen aan en we staan open voor alle partijen die willen bijdragen aan dit initiatief.”

Holland Robotics is niet het eerste initiatief op dit gebied. In het verleden voorzag RoboNED in de behoefte om partijen bij elkaar te brengen, maar dit stokte door gebrek aan samenwerking. High Tech NL nam het initiatief om de gedachte achter RoboNED nieuw leven in te blazen.

“Holland Robotics speelt nadrukkelijk in op de wens vanuit het wetenschapsveld”, vindt Maarten Steinbuch, scientific director van het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven. “Het is belangrijk dat de erfenis van RoboNED weer nieuw momentum krijgt en dat we op nationaal niveau een wetenschappelijke innovatieagenda gaan invullen.” Dennis Schipper, managing director bij DEMCON: “Dankzij dit platform kan de industrie via een serieuze technology roadmap de lead nemen in het agenderen van de toekomst van de Nederlandse robotica.”

Holland Robotics effent ook het pad naar een officieel onderzoeksconsortium voor wetenschappers en industrie. “Zo ontstaan meerjarige onderzoeksprogramma’s op applicatiegebieden die voor de hightechindustrie belangrijk zijn”, zegt Endhoven. “Juist door het samenbrengen van wetenschap en industrie komen we tot succesvolle innovaties die leiden tot meer internationale business.”

ADVERTORIAL

Palo Alto Networks and ICT Media are publishing a guide for the C-suite that includes advice and cybersecurity best practices from CEOs, CISOs, lawyers, consultants and government officials.

Join us for the launch event on 18 May from 2:30pm at the Scheepvaart Museum Amsterdam. There will be an interactive panel discussion with the authors, covering Cloud Security, Cyber Insurance, the GDPR, the NIS Directive, the next-generation CISO and Digital Transformation Trends.

You can register for the event here.

Van onze partners

Magazines

OM 2 - Cloud


Strategic sourcing gaat over het zoeken naar een evenwicht tussen uitbesteden en zelf doen, de mate van uitbesteding, de leveranciersselectie, samenwerken met partners, contractbeheer en de regievoering. Maar ook over standaardisatie, normalisatie, ecosystemen en cultuurveranderingen. Op een strategische manier uitbesteden verbetert de efficiency, bespaart kosten en versnelt productontwikkeling. Organisaties kunnen zich voortaan op hun kernactiviteiten concentreren. Strategic sourcing geeft toegang tot expertise, of tot extra productiecapaciteit waarover men zelf niet beschikt. In dit nummer belicht Outsource Magazine de ervaringen en vorderingen op dit gebied.


Naar alle magazines