technologie

Robotica-partijen bundelen krachten

Vijf industriële spelers op het gebied van robotica en zes wetenschapsinstellingen hebben afspraken gemaakt over verregaande krachtenbundeling om de internationale concurrentiepositie te verbeteren.

De vier technische universiteiten, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen hebben zich samen met de grote industriële partijen DEMCON, VDL Enabling Technologies Group, Philips, Lely en Vanderlande Industries verenigd, waarbij de brancheorganisatie High Tech NL een aanjagende rol heeft gespeeld.

Het samenwerkingsverband, Holland Robotics gedoopt, moet ervoor zorgen dat de roboticakennis in Nederland maximaal wordt benut en moet uitgroeien tot een robotica-community die de nationale samenwerking tussen wetenschap, industrie en andere partijen op het gebied van robotica naar een hoger plan brengt. Wetenschap en industrie kunnen nationaal en internationaal met één gezicht naar buiten treden.

De samenwerkende partijen zijn ambitieus: “Dit is pas de eerste fase in het verbinden van de nationale roboticawereld”, zegt Willem Endhoven, managing director van High Tech NL. “Er sluiten nog een tiental grote industriële partijen aan en we staan open voor alle partijen die willen bijdragen aan dit initiatief.”

Holland Robotics is niet het eerste initiatief op dit gebied. In het verleden voorzag RoboNED in de behoefte om partijen bij elkaar te brengen, maar dit stokte door gebrek aan samenwerking. High Tech NL nam het initiatief om de gedachte achter RoboNED nieuw leven in te blazen.

“Holland Robotics speelt nadrukkelijk in op de wens vanuit het wetenschapsveld”, vindt Maarten Steinbuch, scientific director van het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven. “Het is belangrijk dat de erfenis van RoboNED weer nieuw momentum krijgt en dat we op nationaal niveau een wetenschappelijke innovatieagenda gaan invullen.” Dennis Schipper, managing director bij DEMCON: “Dankzij dit platform kan de industrie via een serieuze technology roadmap de lead nemen in het agenderen van de toekomst van de Nederlandse robotica.”

Holland Robotics effent ook het pad naar een officieel onderzoeksconsortium voor wetenschappers en industrie. “Zo ontstaan meerjarige onderzoeksprogramma’s op applicatiegebieden die voor de hightechindustrie belangrijk zijn”, zegt Endhoven. “Juist door het samenbrengen van wetenschap en industrie komen we tot succesvolle innovaties die leiden tot meer internationale business.”

Van onze partners

Magazines

TITM nr 1 - Cloud & Data


In het eerste nummer van Tijdschrift IT Management (TITM) staat dataopslag in de cloud centraal. Nu de cloud steeds meer de primaire strategie is voor ondernemingen, is het zaak dat medewerkers op een veilige, consistente en snelle manier toegang hebben tot hun data, ongeacht het device waarop ze werken of de locatie waar ze zich bevinden. Vooral voor bedrijven met meerdere vestigingen en veel mobiele werknemers is dit een uitdaging. Tel daarbij op het stijgend aantal hybride cloud-architecturen en de uitdagingen op het gebied van security en compliance, en de complexiteit wordt in één oogopslag duidelijk.


Naar alle magazines