sourcing

Outsourcing blijft groeien, vooral door cloud

Bijna alle organisaties in Nederland besteden IT-diensten uit en zij doen dit in toenemende mate, vooral door diensten in de cloud af te nemen. Bedrijven gebruiken IT-outsourcing vooral om zich te richten op kernactiviteiten, kosten te besparen én de kwaliteit te verhogen. Onderzoek van adviesbureau Quint Wellington Redwood en Whitelane Research duidt hierop.

De helft van de respondenten (49%; 2014: 43%) geeft aan in de komende tijd meer IT diensten te gaan uitbesteden. Ruim eenderde (36%; 2014: 35%) houdt alles zoals het is. 9% denkt nog na en slechts 6% geeft aan minder te gaan uitbesteden. De onderzoekers verwachten daarom dat de groei van de IT-outsourcingmarkt doorzet.

Traditionele outsourcing, waarbij IT-systemen inclusief apparatuur en personeel ‘as is’ buiten de organisatie worden ondergebracht, komt steeds minder voor. Deze krimpende markt wordt ruimschoots gecompenseerd door de groei van het aantal contracten voor dienstverlening in de cloud. 95% van de organisaties betrekt inmiddels diensten uit de cloud. Dat was in het vorige onderzoek nog 84%.

De afname van cloud-diensten groeit flink in alle segmenten. Meest populair is SaaS met 89% (2014: 74%), gevolgd door IaaS met 54% (2014: 39%) en PaaS met 41% (2014: 28%).

Kwaliteit diensten belangrijker
Zes op de tien organisaties geven als redenen voor outsourcing ‘concentratie op kernactiviteiten’ (2014: 59%), op de voet gevolgd door besparingen (58%; 2014: 51%). Opvallend is dat organisaties de kwaliteit van IT-diensten willen verhogen door middel van outsourcing. Met een percentage van 58% is dit een stijging van 19 procentpunten ten opzichte van 2014. Ook zakelijke transformatie is een sterke factor in de beslissing bij uitbesteding (38%, was 23%).

In 2014 was ‘toegang tot mensen met kennis’ voor vier op de tien ondervraagden nog een belangrijke beweegreden voor outsourcing, dit jaar is dit gedaald tot 28%.

Tevredenheid over dienstverleners
Gemiddeld is 71% van de uitbesteders tevreden over de service provider; de hoogste score is 84%, de laagste 63%. De nummers twee en drie op de ranglijst scoren 80%, de vierde provider heeft een score van 76%. De Tevredenheid over public cloud vendors is hoog: 74% van de respondenten is tevreden of zeer tevreden hierover. “Organisaties accepteren daarbij dat zij zich moeten aanpassen aan de systemen van een leverancier. Dat zien wij trouwens steeds meer: het besef van organisaties dat ze, zeker voor niet-onderscheidende processen, beter hun processen kunnen aanpassen aan de applicatie dan de applicatie aan hun processen,” aldus Van den Bergh.

Met name op het gebied van applicatie-sourcing blijven Indiase bedrijven het hoogst scoren. “Dat geldt voor vrijwel overal in Europa. Deze ‘offshore partijen’ halen de hoogste klanttevredenheid en worden ook actiever op het gebied van IT-infrastructuur zoals hosting en werkplekken. De gevestigde partijen zijn gewaarschuwd,” aldus Alex van den Bergh, Global Sourcing Advisory Lead bij Quint.

Tevredenheid over governance
Opvallend is dat de helft van de uitbesteders zegt tevreden te zijn over de eigen kwaliteiten op het gebied van governance van de sourcing-strategie (50%) en over het leveranciers- (52%) en transitiemanagement (49%). Zes op de tien (62%) zijn zeer tevreden  over de manier waarop de leveranciersselectie en -contractering plaatsvinden.

Volgens Van den Bergh is dit echter zelfoverschatting. “IT-outsourcingleveranciers hebben op deze gebieden meer ervaring dan hun klanten en geven ze veel lagere rapportcijfers voor transitie en regie. Het is begrijpelijk dat organisaties moeite hebben met transities. Dat doen ze immers niet vaak. Het is wel zorgwekkend dat men het eigen kunnen op dit gebied zo overschat. Klantorganisaties moeten transitie en regie veel serieuzer nemen, omdat ze bepalend zijn voor het succes van een outsourcingrelatie.”

Over het onderzoek
Whitelane Research heeft de ervaringen en meningen gevraagd van meer dan 200 organisaties in Nederland, die in totaal zo’n 550 outsourcingcontracten hebben afgesloten. Alleen contracten met elk een waarde boven 1 miljoen dollar per jaar zijn meegenomen in het onderzoek.

Nederlandse organisaties kiezen liever outtasking dan outsourcing in de cloud

On demand cloud iets goedkoper, contracten gunstig voor gebruikers

Groei in cloud compenseert stagnerende traditionele-infrastructuurmarkt

Flinke groei voor IT-sector verwacht

ADVERTORIAL

Palo Alto Networks and ICT Media are publishing a guide for the C-suite that includes advice and cybersecurity best practices from CEOs, CISOs, lawyers, consultants and government officials.

Join us for the launch event on 18 May from 2:30pm at the Scheepvaart Museum Amsterdam. There will be an interactive panel discussion with the authors, covering Cloud Security, Cyber Insurance, the GDPR, the NIS Directive, the next-generation CISO and Digital Transformation Trends.

You can register for the event here.

Van onze partners

Magazines

OM 2 - Cloud


Strategic sourcing gaat over het zoeken naar een evenwicht tussen uitbesteden en zelf doen, de mate van uitbesteding, de leveranciersselectie, samenwerken met partners, contractbeheer en de regievoering. Maar ook over standaardisatie, normalisatie, ecosystemen en cultuurveranderingen. Op een strategische manier uitbesteden verbetert de efficiency, bespaart kosten en versnelt productontwikkeling. Organisaties kunnen zich voortaan op hun kernactiviteiten concentreren. Strategic sourcing geeft toegang tot expertise, of tot extra productiecapaciteit waarover men zelf niet beschikt. In dit nummer belicht Outsource Magazine de ervaringen en vorderingen op dit gebied.


Naar alle magazines