management

Organisaties meer vertrouwen in cloud, IT-beslissers huiverig

Internationaal onderzoek in opdracht van Intel Security duidt erop dat een grote meerderheid (driekwart) van de respondenten aangeeft dat hun organisatie ‘meer’ vertrouwen heeft in cloud computing dan een jaar geleden. Tegelijkertijd vertrouwt slechts 13% van de IT-beslissers er op dat gevoelige data goed wordt beveiligd door aanbieders van publieke clouddiensten.

Het toegenomen vertrouwen in cloud-toepassingen bij organisaties weerspiegelt zich ook in de budgetten. De komende 16 maanden gaat zo’n 80% van de IT-budgetten naar toepassingen in de cloud. De meeste organisaties plannen investeringen in IaaS (81%), Security-as-a-Service (79%), PaaS (69%) en SaaS (60%). De prioriteiten rond investeringen in de beveiliging van de cloud variëren, afhankelijk van de het type cloud. De belangrijkste beveiligingstechnologieën waarin door respondenten wordt geïnvesteerd, waren: e-mailbeveiliging (43%), web beveiliging (41%), anti-malware (38%), firewalls (37%), encryptie en beheer van encryptiesleutels (34%) en Data Loss Prevention (DLP; 31%).

Zorg omtrent inbraken...
Ruim 1 op de 5 respondenten noemt de kans op een beveiligingsincident als de grootste zorg rond SaaS. Evenzo is de kans op data-inbraken de grootste zorg bij IaaS en private clouds. Minder dan een kwart (23%) van de ondervraagden heeft weet van data-inbraken bij hun cloud service providers.

Maar vooral compliance
Bijna driekwart van de respondenten noemt compliance als belangrijkste zorg rond toepassingen in de cloud. Slechts 13% weet echter of hun organisatie al dan niet gevoelige data opslaat in de cloud. Bekende data-inbraken met grote financiële consequenties of gevolgen voor de reputatie hebben geleid tot zorgen in bestuurskamers. Toch zijn veel respondenten van mening dat er nog altijd behoefte is aan meer voorlichting en bewustwording over de risico’s rond het bewaren van gevoelige data in de cloud. Slechts een derde (34%) denkt dat het senior management binnen hun organisatie de beveiligingsimplicaties van de cloud volledig begrijpt.

Ondanks de inspanningen van IT-afdelingen om het gebruik van ‘Shadow IT’ terug te dringen, verwacht ruim de helft van de bedrijfsdivisies dat de IT-afdeling nog zorgdraagt voor de beveiliging van de niet-geautoriseerde clouddiensten die de business in gebruik heeft. Dit gebrek aan inzicht in het gebruik van de cloud via Shadow IT is dan ook een bron van zorg voor die IT-afdelingen. Dit wordt bevestigd door eerder onderzoek uitgevoerd door het SANS Institute waarbij bijna zes op de tien respondenten aangeven dat Shadow IT een negatieve invloed heeft op hun vermogen om clouddiensten goed te beveiligen.

“Dit is een nieuw tijdperk voor cloud providers”, zegt Raj Samani, CTO Intel Security voor de regio’s EMEA. “We hebben een omslagpunt bereikt voor wat betreft investeringen en adoptie, die snel toenemen nu het vertrouwen in cloud computing en cloud providers toeneemt. We staan nu aan de vooravond van de volgende fase van grootschalige adoptie van cloud computing, waarbij het gaat om bedrijfskritische applicaties en diensten. Daarbij wordt het vertrouwen in de cloud echt een vraag die beantwoord moet worden om de voordelen van de cloud daadwerkelijk te kunnen realiseren.”
 
Over het onderzoek
Vanson Bourne heeft in opdracht van Intel Security 1.200 IT-beslissers geïnterviewd uit Australië (100), Brazilië (100), Canada (100), Duitsland (100), Frankrijk (100), Spanje (150), het Verenigd Koninkrijk (150) en de VS (350). De respondenten hadden invloed op de cloud security van hun organisatie en waren afkomstig van organisaties met een omvang van 251 - 500 medewerkers tot ruim 5.000 medewerkers.

ADVERTORIAL

Palo Alto Networks and ICT Media are publishing a guide for the C-suite that includes advice and cybersecurity best practices from CEOs, CISOs, lawyers, consultants and government officials.

Join us for the launch event on 18 May from 2:30pm at the Scheepvaart Museum Amsterdam. There will be an interactive panel discussion with the authors, covering Cloud Security, Cyber Insurance, the GDPR, the NIS Directive, the next-generation CISO and Digital Transformation Trends.

You can register for the event here.

Van onze partners

Magazines

OM 2 - Cloud


Strategic sourcing gaat over het zoeken naar een evenwicht tussen uitbesteden en zelf doen, de mate van uitbesteding, de leveranciersselectie, samenwerken met partners, contractbeheer en de regievoering. Maar ook over standaardisatie, normalisatie, ecosystemen en cultuurveranderingen. Op een strategische manier uitbesteden verbetert de efficiency, bespaart kosten en versnelt productontwikkeling. Organisaties kunnen zich voortaan op hun kernactiviteiten concentreren. Strategic sourcing geeft toegang tot expertise, of tot extra productiecapaciteit waarover men zelf niet beschikt. In dit nummer belicht Outsource Magazine de ervaringen en vorderingen op dit gebied.


Naar alle magazines