technologie

Organisaties houden opslaginfrastructuur tegen het licht

Zeven op de tien organisaties kijken naar alternatieven voor hun huidige oplossingen voor dataopslag. Ze zijn bezorgd over de kosten, de snelheid en de complexiteit van traditionele systemen, die geen gelijke tred houden met de enorme groei van data. Daarop duidt onderzoek in opdracht van open source software leverancier SUSE.
 
Uit de studie is gebleken dat een ruime meerderheid van de ondervraagde bedrijven hun benadering en strategie van opslag de laatste 12 maanden heeft herzien. De kosten, snelheid, complexiteit en versnippering van bestaande oplossingen leidt regelmatig tot frustratie. Het grootste gedeelte van deze respondenten kijkt voor oplossingen naar software-defined storage.
 
Zes op de tien ondervraagden zeggen dat andere bedrijfsonderdelen de kosten van opslag steeds scherper in de gaten houden. Wel 95% van de bedrijven heeft interesse in de schaalbaarheid en efficiëntie van software-defined storage en 63% zegt dat zij in het komende jaar met software-defined storage aan de slag gaan.
 
De meerderheid van de respondenten heeft momenteel hybride flash & disk (62%) of op disks gebaseerde systemen (61%) in gebruik. De vaakst genoteerde frustratie is de hoge prijs van deze systemen. Acht op de tien respondenten noemen dit en  negen op de tien maken zich zorgen op het moment dat er meer capaciteit wordt gevraagd. Gemiddeld is 7% van het IT budget aan dataopslag toegewezen.
 
Driekwart van de ondervraagden heeft daarnaast zorgen over de snelheid en negen op de tien zijn bezorgd dat traditionele opslagsystemen initiatieven op het gebied van digitale transformatie vertragen door de snelle groei van opgeslagen gegevens.
 
Ten slotte zegt ruim 70% groeiende complexiteit en fragmentatie van storage-systemen een probleem te vinden: een belangrijke reden om de opslagstrategie tegen het licht te houden.
 
“In de hedendaagse economie is iedere organisatie in essentie een organisatie met dataopslag,” zegt Joseph George, VP Solution Strategy bij SUSE. “Organisaties archiveren e-mail, verspreiden grote videobestanden, en slaan petabytes aan data op, vaak jarenlang, genoodzaakt door wet- en regelgeving met betrekking tot bewaarplicht.

Storage staat op het kantelpunt waar de traditionele storagebenaderingen opnieuw tegen het licht wordt gehouden met het oog op de groeiende vraag naar data en meer schaalbare en betaalbare mogelijkheden. De onderzoeksresultaten onderstrepen de noodzaak om naar een meer flexibele benadering te kijken om zo aan de voortdurend stijgende behoefte aan dataopslag te kunnen voldoen, zonder daarvoor te veel geld uit te moeten geven.”

Over het onderzoek
SUSE heeft onderzoeksbureau Loudhouse meer dan 1.200 senior IT-beslissers in 11 landen en diverse sectoren laten ondervragen. Alle respondenten werken voor organisaties met meer dan 250 werknemers en bij ruim de helft zijn meer dan 1.000 werknemers in dienst.

ADVERTORIAL

Palo Alto Networks and ICT Media are publishing a guide for the C-suite that includes advice and cybersecurity best practices from CEOs, CISOs, lawyers, consultants and government officials.

Join us for the launch event on 18 May from 2:30pm at the Scheepvaart Museum Amsterdam. There will be an interactive panel discussion with the authors, covering Cloud Security, Cyber Insurance, the GDPR, the NIS Directive, the next-generation CISO and Digital Transformation Trends.

You can register for the event here.

Van onze partners

Magazines

OM 2 - Cloud


Strategic sourcing gaat over het zoeken naar een evenwicht tussen uitbesteden en zelf doen, de mate van uitbesteding, de leveranciersselectie, samenwerken met partners, contractbeheer en de regievoering. Maar ook over standaardisatie, normalisatie, ecosystemen en cultuurveranderingen. Op een strategische manier uitbesteden verbetert de efficiency, bespaart kosten en versnelt productontwikkeling. Organisaties kunnen zich voortaan op hun kernactiviteiten concentreren. Strategic sourcing geeft toegang tot expertise, of tot extra productiecapaciteit waarover men zelf niet beschikt. In dit nummer belicht Outsource Magazine de ervaringen en vorderingen op dit gebied.


Naar alle magazines