technologie

Mismatch arbeidsmarkt IT onverminderd groot

Hoewel het aantal nieuwe WW-uitkeringen voor ICT’ers in 2016 met 12% daalde, zijn er in Nederland toch nog 7.600 ICT’ers werkloos. Tegelijkertijd is bijna de helft van de ICT-vacatures moeilijk te vervullen. Dat blijkt uit de Factsheet Arbeidsmarkt ICT, dat UWV vandaag heeft gepubliceerd.

“De ICT-sector profiteert van de herstellende economie en de toegenomen investeringsbereidheid, en dat levert kansen op voor werkzoekenden in de ICT-sector”, zegt Bruno Bruins, bestuursvoorzitter van UWV. “De krapte op de arbeidsmarkt is nergens groter dan in de ICT, maar dat betekent niet dat iedereen gelijk aan het werk kan.

Moeilijk te vervullen vacatures zijn vooral die voor programmeurs, systeemanalisten, software-engineers, securityspecialisten en infrastructuurarchitecten. Voor veel werkzoekende ICT’ers betekent dit dat zij zich moeten omscholen.”

De beroepsgroep van ICT’ers is tussen 2013 en 2016 gegroeid met 49.000 mensen, waarvan 9.000 zelfstandigen. Vooral onder ouderen slaat werkloosheid toe: 36% van de WW-uitkeringen in de ICT-sector wordt verstrekt aan 55-plussers. Bovendien wordt slechts één procent van de vervulde vacatures ingevuld door mensen in die leeftijdsgroep, het laagste percentage van alle beroepsgroepen.

“Technologie verandert de inhoud van ons werk”, zegt Ernst Jan Stigter, algemeen directeur van Microsoft Nederland, dat samen met UWV een evenement organiseert om werkzoekenden, opleidingen en werkgevers met elkaar in contact te brengen. “Nu al zien we dat op de ICT-arbeidsmarkt vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten en dat werkzoekenden de aansluiting met nieuwe technologie missen.”

Op het evenement komen 150 werkzoekenden met een uitkering in contact met opleiders en potentiële werkgevers. De nadruk ligt op vakgebieden waar een groot tekort is, zoals cloud, business intelligence en cybersecurity. Verder maken de werkzoekenden tijdens het event kennis met opleiders als Global Knowledge en werkgevers in de ICT-sector, zoals Centric, het ministerie van Defensie en KPN. De kennismaking wordt begeleid door partner Matchcare. Het is Microsofts ambitie om minimaal 50 van de deelnemers aan een baan te helpen.

ADVERTORIAL

Palo Alto Networks and ICT Media are publishing a guide for the C-suite that includes advice and cybersecurity best practices from CEOs, CISOs, lawyers, consultants and government officials.

Join us for the launch event on 18 May from 2:30pm at the Scheepvaart Museum Amsterdam. There will be an interactive panel discussion with the authors, covering Cloud Security, Cyber Insurance, the GDPR, the NIS Directive, the next-generation CISO and Digital Transformation Trends.

You can register for the event here.

Van onze partners

Magazines

OM 2 - Cloud


Strategic sourcing gaat over het zoeken naar een evenwicht tussen uitbesteden en zelf doen, de mate van uitbesteding, de leveranciersselectie, samenwerken met partners, contractbeheer en de regievoering. Maar ook over standaardisatie, normalisatie, ecosystemen en cultuurveranderingen. Op een strategische manier uitbesteden verbetert de efficiency, bespaart kosten en versnelt productontwikkeling. Organisaties kunnen zich voortaan op hun kernactiviteiten concentreren. Strategic sourcing geeft toegang tot expertise, of tot extra productiecapaciteit waarover men zelf niet beschikt. In dit nummer belicht Outsource Magazine de ervaringen en vorderingen op dit gebied.


Naar alle magazines