technologie

Lean IT Association (LITA) opgericht

Vandaag is LITA gelanceerd, een internationale organisatie die kantoor houdt in Nederland. De doelstelling van de associatie is een wereldstandaard voor scholing in en certificering voor Lean IT. De organisatie bestaat uit een consortium van wereldwijd leidende organisaties in de IT training en certificeringssector.

LITA wordt geleid door een bestuur bestaande uit senior directeuren van de oprichtende organisaties, waaronder Nick Houlton (APMG), Bernd Taselaar (EXIN), Byron Nicolaides (PEOPLECERT), David Ratcliffe (Pink Elephant), Maurice Boon (Quint) and Sukhbir Jasuja (ITpreneurs).

IT-beheer kan sterk profiteren van Lean IT door het tegengaan van verspilling en de waarde van diensten te optimaliseren. Het zogenaamde Lean IT Certification Scheme moet een belangrijke referentie worden voor professionals op verschillende kennis- en competentieniveaus.

Het Lean-gedachtengoed is erop gericht organisaties meer efficiënt te maken en effectief te laten reageren op externe vraag. Incrementele en radicale verandermethoden zoals Agile Scrum kunnen worden ingezet om de transitie van de organisatie naar Lean-principes in productie en management te leiden.

“Lean-principes worden nu een aantal jaren gebruikt in uiteenlopende sectoren”, zegt Nick Houlton, COO bij APMG. “De IT-sector heeft ze omarmd door de term “Lean IT” te gebruiken, maar ofschoon er een aantal fragmenteerde initiatieven is geweest om scholing en certificatie  voor Lean IT van de grond te tillen, is er geen universeel geaccepteerd programma of ‘thought leadership’. De Lean IT Association beoogt daar iets aan te doen.”

Het Lean IT Certification Scheme bestaat uit vier verschillende certificeringen  voor diverse niveaus: onderaan Lean IT Foundation, gevolgd door Lean IT Kaizen Lead, een niveau hoger Lean IT Leader en ten slotte Lean IT Coach. Elk niveau introduceert meer kennis en vaardigheden die uiteindelijk leiden tot competenties waarmee een professional Lean IT in een organisatie kan introduceren of Lean IT principes verder kan ontwikkelen.

Trainingsinstituten kunnen accreditatie aanvragen bij een van de Examensinstituten verbonden aan LITA via de Lean IT Association website.

zie ook

Toepassing ‘Lean’ in IT-partnerships nog in de kinderschoenen

Bedrijven gebruiken agile steeds vaker voor gehele IT-organisatie

Procesautomatisering vraagt om nieuwe Lean-aanpak

ADVERTORIAL

Palo Alto Networks and ICT Media are publishing a guide for the C-suite that includes advice and cybersecurity best practices from CEOs, CISOs, lawyers, consultants and government officials.

Join us for the launch event on 18 May from 2:30pm at the Scheepvaart Museum Amsterdam. There will be an interactive panel discussion with the authors, covering Cloud Security, Cyber Insurance, the GDPR, the NIS Directive, the next-generation CISO and Digital Transformation Trends.

You can register for the event here.

Van onze partners

Magazines

OM 2 - Cloud


Strategic sourcing gaat over het zoeken naar een evenwicht tussen uitbesteden en zelf doen, de mate van uitbesteding, de leveranciersselectie, samenwerken met partners, contractbeheer en de regievoering. Maar ook over standaardisatie, normalisatie, ecosystemen en cultuurveranderingen. Op een strategische manier uitbesteden verbetert de efficiency, bespaart kosten en versnelt productontwikkeling. Organisaties kunnen zich voortaan op hun kernactiviteiten concentreren. Strategic sourcing geeft toegang tot expertise, of tot extra productiecapaciteit waarover men zelf niet beschikt. In dit nummer belicht Outsource Magazine de ervaringen en vorderingen op dit gebied.


Naar alle magazines