technologie

IT-certificaten maken verschil op de arbeidsmarkt

De kosten van certificaten verdienen zich terug door hogere productiviteit, snellere oplossing van problemen en minder hiaten in kennis. Werknemers met certificaten verdienen ook beter. Werkgevers die vooral goedkoper uit willen zijn, kunnen beter een kandidaat aannemen zonder relevante certificering: het salaris ligt dan wel tot 13% lager. Daarop duidt onderzoek van specialist in IT trainingen Global Knowledge.

Respondenten noemen in meerderheid hogere productiviteit, potentieel hogere salarissen, minder kennishiaten en snellere probleemoplossing als voordelen van IT-certificering.

Van de IT-beslissers geeft twee derde aan dat er een mismatch is tussen de huidige vaardigheden van werknemers en de benodigde kennis. Zij denken dat organisaties te weinig investeren in de ontwikkeling en training van medewerkers. Hiaten in kennis leiden tot stress, zorgen voor een lagere kans op het behalen van kwaliteitsdoelstellingen, geven vertragingen in de product- en serviceontwikkeling en de uitrol van hardware en software, en kunnen leiden tot omzetverlies.

Het merendeel van de IT-besluitvormers geeft aan dat de kosten van certificeringen zichzelf terugverdienen in de vorm van hogere productiviteit, snellere probleemoplossing en minder kennishiaten. Daarnaast verdienen gecertificeerde IT-professionals wereldwijd significant meer dan hun niet-gecertificeerde collega's.

Zo verdienen gecertificeerde IT-besluitvormers in Noord-Amerika gemiddeld bijna 9% meer dan hun niet-gecertificeerde collega's en in de EMEA-regios is dit verschil zelfs 13%. Deelnemers aan het onderzoek geven ook aan dat er een correlatie is tussen certificering en baanzekerheid en baantevredenheid.

Cloud- en cybersecurity
De prioriteiten van organisaties liggen bij cloud computing, cybersecurity en virtualisatie. Tegelijkertijd is het voor IT-besluitvormers lastig om op die gebieden gekwalificeerde professionals te vinden. De groeiende vraag op deze terreinen betekent vaak dan ook een hoger salaris voor deze professionals. Uit het onderzoek blijkt dat professionals in cybersecurity in totaal het hoogste salaris hebbenmet een wereldwijd gemiddelde van ruim 82.000 euro. Professionals in cloud computing staan ook in de top vijf, met een gemiddeld salaris van bijna 71.000 euro.

"Uit het onderzoek blijkt opnieuw dat er kennishiaten zijn, en dat organisaties problemen hebben om vacatures vervuld te krijgen”, zegt Greg Timpany, senior market research manager. “Dit probleem wordt vergroot door het hoge tempo waarin personen en organisaties met nieuwe technologieën moeten gaan werken. Tegelijkertijd noemt men trainingen als een manier om kennishiaten en soortgelijke kwesties aan te pakken.”

Terwijl de levenscycli van IT-producten korter worden, nemen de hiaten in kennis toe. “Organisaties kunnen zichzelf niet uit deze problemen kopen. Ze moeten naar de eigen organisatie kijken en hun mensen trainen op de juiste vaardigheden", aldus Sean Dolan, president en CEO van Global Knowledge.

Over het onderzoek
Global Knowledge heeft meer dan 14.000 IT- en businessprofessionals ondervraagd via een enquête, die voor de tiende keer op rij is afgenomen.

ADVERTORIAL

Palo Alto Networks and ICT Media are publishing a guide for the C-suite that includes advice and cybersecurity best practices from CEOs, CISOs, lawyers, consultants and government officials.

Join us for the launch event on 18 May from 2:30pm at the Scheepvaart Museum Amsterdam. There will be an interactive panel discussion with the authors, covering Cloud Security, Cyber Insurance, the GDPR, the NIS Directive, the next-generation CISO and Digital Transformation Trends.

You can register for the event here.

Van onze partners

Magazines

OM 2 - Cloud


Strategic sourcing gaat over het zoeken naar een evenwicht tussen uitbesteden en zelf doen, de mate van uitbesteding, de leveranciersselectie, samenwerken met partners, contractbeheer en de regievoering. Maar ook over standaardisatie, normalisatie, ecosystemen en cultuurveranderingen. Op een strategische manier uitbesteden verbetert de efficiency, bespaart kosten en versnelt productontwikkeling. Organisaties kunnen zich voortaan op hun kernactiviteiten concentreren. Strategic sourcing geeft toegang tot expertise, of tot extra productiecapaciteit waarover men zelf niet beschikt. In dit nummer belicht Outsource Magazine de ervaringen en vorderingen op dit gebied.


Naar alle magazines