management

Is kunstmatige intelligentie de motor van economische groei?

Door Mark Wiermans en Dennis Kersten – De economische groei vlakt af en ook de arbeidspopulatie krimpt. Is het einde van de groei bereikt? De potentie van kunstmatige intelligentie schetst een compleet ander beeld. Steeds meer bedrijven benutten de voordelen van artificial intelligence of AI.

Toch gaat de impact van deze ontwikkeling verder dan technologische innovatie. Met AI ontstaat een compleet nieuw productiemiddel dat de huidige grenzen van arbeid en kapitaal kan oprekken of zelfs opheffen. Maar hoe vertalen we die potentie naar concrete economische groei?

In eerste instantie zorgde AI voor meer productiviteit, maar dat lijkt slechts het begin. Nu technologische doorbraken en nieuwe toepassingen elkaar snel opvolgen, dringt AI verder door in de economie en samenleving. Hierdoor kunnen structurele veranderingen niet uitblijven. AI zorgt immers niet alleen dat we dingen anders kunnen doen; we kunnen ook andere dingen doen. Op dat vlak zijn er drie belangrijke versnellers: slimme automatisering, versterken van arbeid en kapitaal en verspreiding van innovatie.

Slimme automatisering
Nieuwe vormen van intelligente automatisering kunnen ook complexe taken, die veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen vereisen, automatiseren. Zo was orderpicken onmogelijk zonder mensen. Zij navigeren immers zelfstandig en vermijden obstakels automatisch. Met lasers en 3Dsensoren kunnen de robots dit nu ook, zelfs samen met mensen.

Maar de toepassingen gaan verder. Traditionele automatisering is vaak nog taakspecifiek, terwijl AI al binnen verschillende sectoren en rollen inzetbaar is. Een voorbeeld is Amelia, een AI-platform van IPsoft, dat op basis van handleidingen monteurs helpt bij het stellen van een diagnose en het vinden van een oplossing. Deze aanpak is ook nuttig voor Q&A’s bij de klantenservice. Een ander voordeel van slimme automatisering is self-learning. Als Amelia geen antwoord heeft op een klantvraag, verwijst ze naar een menselijke collega. Daarbij volgt ze automatisch hoe deze het probleem oplost.

Verrijken van arbeid en kapitaal
AI is zeer waardevol omdat het helpt arbeid en kapitaal efficiënter te benutten. Zo kunnen mensen zich op bepaalde aspecten van hun rol concentreren en meer waarde toevoegen. Een goed voorbeeld zijn hotelmedewerkers die veel tijd besteden aan de sleuteloverdracht voor kamers. Savioke ontwikkelde de autonome servicerobot Relay. Deze robots overhandigden het afgelopen jaar meer dan 11.000 gasten hun kamersleutels. Hierdoor kunnen hotelmedewerkers zich toeleggen op het verbeteren van de klanttevredenheid.

Tot slot kan AI de natuurlijke intelligentie van medewerkers verrijken. Praedicat, een bedrijf dat risicomodelservices voor verzekeraars ontwikkelt, helpt tussenpersonen risico’s beter in te schatten. Met machine learning en bigdatatechnologieën leest hun AI-platform meer dan 22 miljoen wetenschappelijke artikelen en traceert nieuwe risico’s. Dit biedt ook een goede basis voor de ontwikkeling van nieuwe producten.

Innovatie versterkt innovatie
De impact van AI raakt de hele economie. Met behulp van lasers, GPS, radar, camera’s, computerbeeld en machinelearning algoritmes kunnen voertuigen inmiddels zelfstandig rijden. Dit is niet alleen interessant voor techbedrijven. Traditionele autobedrijven gaan nieuwe samenwerkingsverbanden aan om relevant te blijven.
 

“AI is een combinatie van technologieën die kunnen voelen, begrijpen en handelen”


 

En omdat innovatie nieuwe innovatie versterkt, gaat de economische potentie van zelfrijdende auto’s verder dan de autobranche. Als chauffeurs onderweg meer tijd hebben voor andere dingen, is dat aantrekkelijk voor mobiele-serviceproviders. Ook verzekeringsmaatschappijen kunnen profiteren van de enorme hoeveelheden data die zelfrijdende auto’s genereren. In combinatie met gegevens van smartphones of openbare systemen krijgen ze een completer klantbeeld. In het verlengde daarvan zijn sociale effecten denkbaar.

Zelfrijdende auto’s kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan veiliger vervoer of mensen met beperkingen vrijer laten bewegen en misschien weer toegang tot een baan bieden.

Enorme groeipotentie
Deze voorbeelden onderstrepen dat AI groei niet alleen stimuleert door mensen te vervangen. Het breidt de capaciteit van arbeid en kapitaal juist uit. Vanuit dat perspectief is AI te beschouwen als een nieuwe hybride productiefactor.

Accenture en Frontier Economics hebben deze groeipotentie in kaart gebracht en afgezet tegen reguliere groeicijfers. Hieruit blijkt dat AI de jaarlijkse groeicijfers in twaalf landen, waaronder Nederland, kan verdubbelen. Met innovatieve technologieën kunnen mensen hun tijd effectiever benutten en krijgt hun productiviteit een flinke impuls.

De kracht van AI benutten
Alleen technologische innovatie is echter onvoldoende om AI als nieuwste produc-tiefactor en bron van economische groei te benutten. Andere uitdagingen liggen op intellectueel, technologisch, politiek, ethisch en sociaal vlak. Deze brede impact maakt succesvolle inzet wel afhankelijk van een aantal randvoorwaarden.

Nieuwe generaties voorbereiden
Succesvolle integratie van menselijke en machine-intelligentie vereist andere kennis en vaardigheden. Het huidige onderwijs is te veel eenrichtingsverkeer. Mensen leren vooral met machines omgaan. Het doel is echter dat machines van mensen gaan leren en vice versa. Medewerkers van de klantenservice moeten een rolmodel worden voor hun digitale collega’s en andersom natuurlijk. Verder zijn er technische vaardigheden nodig om AI-systemen te ontwikkelen en implementeren. Dit is onmogelijk zonder kennis van robotics, beeld-, audio- en patroonherkenning.

Stimuleren van regelgeving
Als autonome machines taken van mensen overnemen, is nieuwe wet- en regelgeving nodig. Zo bepaalt een oude wet in de staat New York dat een autobestuurder altijd een hand aan het stuur moet hebben. Oorspronkelijk moest dit de verkeersveiligheid verbeteren, maar in de nieuwe context belemmert deze wet nieuwe, slimme veiligheidsopties. Naast aanpassingen zijn ook nieuwe regels nodig. AI helpt bijvoorbeeld snel diagnoses bij patiënten te stellen. Veel artsen zijn hier huiverig voor omdat zij verantwoordelijk zijn voor eventuele fouten. Het mooie is dat AI zelf bijdraagt aan de oplossing voor deze problematiek. Onder andere met flexibele, zelflerende regels die de kloof tussen snelle technologische vooruitgang en trage wetgevingsprocessen dichten.

Een ethische code opstellen
Intelligente systemen worden een integraal onderdeel van de sociale omgeving. Dit leidt onherroepelijk tot sociale en ethische vraagstukken zoals de vraag of een zelfrijdende auto bij een ongeluk het leven van de chauffeur voorrang geeft. Omdat het belang van intelligente systemen alleen maar toeneemt, is het zaak dat beleidsmakers en andere betrokkenen een ethische code voor AI-ecosystemen opstellen. Standaarden en best practices voor de ontwikkeling van intelligente machines zijn daarbij onmisbaar.

De uitdagingen aangaan
Het lijkt erop dat de maatschappij en het bedrijfsleven aan de vooravond van drastische veranderingen staan. AI heeft nu al veel invloed op de samenwerking tussen mensen en machines en dat aandeel blijft groeien. Zeker als de ontwikkelsnelheid van toepassingen toeneemt. Op die manier is AI de motor voor grote economische groei. Om die groeipotentie optimaal te benutten is het wel zaak dat beleidsmakers, wetgevers en bedrijven zich goed voorbereiden en de nieuwe uitdagingen daadkrachtig tegemoet treden.

Mark Wiermans is managing director van het Accenture Innovation Center for Smart Services in Heerlen en Dennis Kersten is lead innovation emerging technologies bij Accenture.

Van onze partners

Magazines

TITM nr 1 - Cloud & Data


In het eerste nummer van Tijdschrift IT Management (TITM) staat dataopslag in de cloud centraal. Nu de cloud steeds meer de primaire strategie is voor ondernemingen, is het zaak dat medewerkers op een veilige, consistente en snelle manier toegang hebben tot hun data, ongeacht het device waarop ze werken of de locatie waar ze zich bevinden. Vooral voor bedrijven met meerdere vestigingen en veel mobiele werknemers is dit een uitdaging. Tel daarbij op het stijgend aantal hybride cloud-architecturen en de uitdagingen op het gebied van security en compliance, en de complexiteit wordt in één oogopslag duidelijk.


Naar alle magazines