management

Internet of Things: driver van digitale transformatie


Volgen:

Door Raimond van het Reve – IoT-technologie is niet alleen bruikbaar voor het stroomlijnen van processen en verhogen van de efficiency, maar ook voor het genereren van nieuwe omzetstromen. Voor veel organisaties is de stap van klassieke bedrijfsvoering naar een IoT-gedreven, digitale organisatie echter lastig te zetten. Toch is inzet van het IoT waardevol voor een volwaardige digitale transformatie.

Bovenaan de wensenlijst van menige boardroom prijkt verbetering van de customer experience en het nemen van strategische besluiten die gebaseerd zijn op harde analyses in plaats van onderbuikgevoel. Onderzoeksbureau IDC verwacht niet voor niets dat eind 2016 twee derde van alle CEO’s zijn zinnen heeft gezet op een digitale transformatie.
    
IoT buiten beschouwing
Het IoT is daar niet vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel van. Met name organisaties in de maakindustrie gebruiken het eerder voor de optimalisatie van bestaande processen, zoals een slimmere supply chain of effectievere productielijnen.

Maar het IoT kan veel meer: denk aan het in kaart brengen van de context en de behoeften van individuele klanten. Of het voorspellen van benodigd onderhoud op basis van gebruiksgegevens bij de klant. Juist in dergelijke toepassingen ligt waardecreatie verborgen. Volgens Gartner zijn rond 2018 zo’n 22 miljard IoT-apparaten verbonden met het internet. Die vormen de basis van meer dan 200.000 nieuwe IoT-gebaseerde apps en services. Zes miljard van die aangesloten devices vragen support en reageren op serviceverzoeken van bijvoorbeeld industriële machines of eindproducten bij klanten, wat de basis legt voor nieuwe verdienmodellen rondom service en (preventief) onderhoud.

Vooral de maakindustrie heeft met het IoT een krachtig en nieuw instrument voor het verzamelen van klantdata en het realiseren van dienstverlening op maat. Maar ook bijvoorbeeld de retail profiteert van inzichten uit klantgedragingen opgevangen met sensoren en iBeacons.

Niet alleen technologie
Een digitale transformatie vereist echter niet alleen technologische investeringen, maar bijvoorbeeld ook organisatorische veranderingen. Zo moeten bijvoorbeeld de IT- en R&D-afdelingen veel nauwer gaan samenwerken. Nieuwe IoT-gedreven producten en diensten zijn immers gestoeld op IT-faciliteiten als analytics en big data.

Ook security is een belangrijk aspect. Nieuwe dienstverlening moet niet alleen voldoen aan de wensen van de klant, maar ook veilig by design zijn. Een digitale onderneming is onder andere gestoeld op door sensoren verzamelde data. Datalekken vormen een risico, zeker gezien de strengere meldplicht datalekken en privacywetgeving. En dan vergeten we voor het gemak nog even de samenwerking met marketing: nieuwe businessmodellen draaien immers vaak om individuele klantbehoeften. Precies de materie waar marketingafdelingen doorgaans kaas van gegeten hebben.

Verantwoord sturen
De implementatie van het IoT in een digitale transformatie raakt dus alle lagen van de organisatie. Het maximaliseren van de waarde ervan vereist veel businessinzicht, technologische kennis en creativiteit. Het is dan ook niet iets wat een CIO of CDO er ‘even bij doet’. Zo’n IoT-gedreven digitale transformatie kun je op een aantal manieren verantwoord sturen:

  • Een multidisciplinaire stuurgroep. Een bekende methode voor het inzetten van veranderingen is via de vorming van een stuurgroep. Deze bevat medewerkers uit verschillende businessunits, of van verschillende disciplines binnen een businessunit. De stuurgroep behoudt het overzicht en neemt de belangrijke beslissingen.
  • Een talentpool. Een iets andere strategie is de vorming van een groep bestaande uit de grootste talenten uit de gehele organisatie. Deze groep werkt businesscases en best practices van IoT-toepassingen voor de hele organisatie uit. De talentpool krijgt vanuit de boardroom een verregaand mandaat, bijvoorbeeld voor het aantrekken van nieuw talent of het verplicht stellen van trainingen voor het verhogen van het kennisniveau rondom dit onderwerp.
  • Een nieuwe business unit. Een derde en meest ingrijpende optie is de aanstelling van een volledig nieuwe businessunit. Deze afdeling neemt de IoT-gedreven digitale transformatie geheel op zich, uiteraard in nauwe samenwerking met andere businessunits. Zij kunnen op termijn zelfs een soort dochteronderneming worden die het moederbedrijf van alle benodigde technologie en knowhow rondom het IoT voorziet.


Welke aanvliegroute organisaties ook kiezen, een creatieve, op IoT-technologie gestoelde digitale transformatie is geen eenvoudige opgave. Weglopen van de vele uitdagingen is echter geen optie. Bedrijven die hun kop in het zand steken, laten belangrijke businesskansen liggen en moeten misschien zelfs genoegen nemen met een achterstand op de concurrentie.

De auteur is director general business en partner Ecosystem bij SAP Nederland

ADVERTORIAL

Palo Alto Networks and ICT Media are publishing a guide for the C-suite that includes advice and cybersecurity best practices from CEOs, CISOs, lawyers, consultants and government officials.

Join us for the launch event on 18 May from 2:30pm at the Scheepvaart Museum Amsterdam. There will be an interactive panel discussion with the authors, covering Cloud Security, Cyber Insurance, the GDPR, the NIS Directive, the next-generation CISO and Digital Transformation Trends.

You can register for the event here.

Van onze partners

Magazines

OM 2 - Cloud


Strategic sourcing gaat over het zoeken naar een evenwicht tussen uitbesteden en zelf doen, de mate van uitbesteding, de leveranciersselectie, samenwerken met partners, contractbeheer en de regievoering. Maar ook over standaardisatie, normalisatie, ecosystemen en cultuurveranderingen. Op een strategische manier uitbesteden verbetert de efficiency, bespaart kosten en versnelt productontwikkeling. Organisaties kunnen zich voortaan op hun kernactiviteiten concentreren. Strategic sourcing geeft toegang tot expertise, of tot extra productiecapaciteit waarover men zelf niet beschikt. In dit nummer belicht Outsource Magazine de ervaringen en vorderingen op dit gebied.


Naar alle magazines