management

Hybride Cloud dominant in West-Europa

In West-Europa wordt de hybride cloud het meest gebruikt en veiligheid wordt als belangrijkste argument gezien om over te stappen op de cloud. Maar de cloud wordt het meest ingezet voor traditionele toepassingen als opslag en back-up. Daarop duidt onderzoek door Netapp.

Meer dan de helft van de ondervraagde CIO’s en IT-managers geeft aan dat zij een combinatie van private en public cloud gebruiken: 69% in Duitsland, 61% in Frankrijk en 58% in het Verenigd Koninkrijk. De IT-beslissers werken met verschillende soorten partners: lokale cloud providers zijn favoriet (26%), gevolgd door hyperscalers (18%), grote cloud service providers en global system intergrators (17%).

Cloud vanwege security
Afgaande op de respondenten gaan veiligheid en de cloud tegenwoordig goed samen. Meer dan de helft van de respondenten (56%) geeft zelfs aan dat veiligheid de primaire reden is voor cloud-adoptie. Deze executives zien het toevertrouwen van data aan cloud providers niet meer als een risico; een indicator voor toekomstige cloud-adoptie. Flexibiliteit (55%) en kostenbesparing (54%) worden ook veelvuldig genoemd om een oplossing in de cloud in te zetten.

De cloud wordt in de onderzochte landen het meest ingezet voor opslag en backup, gevolgd door database-toepassingen en voor analyses en disaster recovery.

GDPR
Datawetgeving blijft een issue. Ofschoon een ruime meerderheid van respondenten aangeeft voldoende te begrijpen van de GDPR die in mei 2018 ingaat, zegt een toch wel opvallende minderheid niet te weten wat deze regulering inhoudt: 10% in het VK, 9% in Frankrijk en 8% in Duitsland.
 
“Het is duidelijk dat IT-managers de cloud gebruiken om innovatie te stimuleren. Wij zijn er van overtuigd dat je dit kunt bereiken door te focussen op keuze, controle en flexibiliteit”, zegt Sven Schoenaerts, managing director Benelux bij NetApp.

“Organisaties moeten de mogelijkheid hebben om te kunnen kiezen welke workloads in de cloud horen en welke partners hen kunnen helpen te navigeren binnen het hybrid landschap. Zij moeten hierbij goed inzicht kunnen krijgen in de bijkomende kosten, performance en de data placement om een goed onderbouwde keuze te kunnen maken binnen de volledige data lifecycle. Bovendien zien wij dat zij het volledige potentieel van de cloud willen ontsluiten: van nieuwe ideeën, tot concepten, tot productie.”
 
Over het onderzoek
Het onderzoek is in december 2016 opdracht van NetApp uitgevoerd door Opinion Matters onder 750 CIO’s en IT-managers in het VK, Frankrijk en Duitsland.

ADVERTORIAL

Palo Alto Networks and ICT Media are publishing a guide for the C-suite that includes advice and cybersecurity best practices from CEOs, CISOs, lawyers, consultants and government officials.

Join us for the launch event on 18 May from 2:30pm at the Scheepvaart Museum Amsterdam. There will be an interactive panel discussion with the authors, covering Cloud Security, Cyber Insurance, the GDPR, the NIS Directive, the next-generation CISO and Digital Transformation Trends.

You can register for the event here.

Van onze partners

Magazines

OM 2 - Cloud


Strategic sourcing gaat over het zoeken naar een evenwicht tussen uitbesteden en zelf doen, de mate van uitbesteding, de leveranciersselectie, samenwerken met partners, contractbeheer en de regievoering. Maar ook over standaardisatie, normalisatie, ecosystemen en cultuurveranderingen. Op een strategische manier uitbesteden verbetert de efficiency, bespaart kosten en versnelt productontwikkeling. Organisaties kunnen zich voortaan op hun kernactiviteiten concentreren. Strategic sourcing geeft toegang tot expertise, of tot extra productiecapaciteit waarover men zelf niet beschikt. In dit nummer belicht Outsource Magazine de ervaringen en vorderingen op dit gebied.


Naar alle magazines