technologie

Gemeente Haarlem gaat zaakgericht werken

De gemeente Haarlem heeft PSMS de opdracht gegund om een digitale koppeling te realiseren tussen Verseon, het zaaksysteem van de gemeente, en het MOOR Platform, waarmee wegbeheerders de regie kunnen voeren over werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur.

Haarlem is de eerste gemeente in Nederland waar deze koppeling tot stand komt. De stad voldoet daarmee straks aan de standaardnorm voor zaakgericht werken.

Diverse handelingen die nu nog handmatig gebeuren, zoals een kenmerknummer opvragen, statuswijzigingen en het koppelen van bestanden worden straks volledig geautomatiseerd en gearchiveerd. Menselijke fouten worden zo voorkomen en de efficiëntie neemt toe doordat fysieke handelingen wegvallen. Belangrijk is ook dat hiermee vergunningen in het zaaksysteem worden geborgd conform de archiefwet.
 
“Mede door deze koppeling maakt de gemeente Haarlem haar naam waar als innovatieve gemeente op het gebied van ICT integratie ter ondersteuning van haar werkprocessen”, zegt Hans Rijnders, Kwaliteits- en Risicomanager van de gemeente. “Het MOOR Platform wordt al sinds 2010 ingezet in onze gemeente en heeft ook al een directe koppeling met bestaande GEO-informatie van de gemeente Haarlem, zoals BGT en het bomenbestand. Dit biedt vele voordelen voor alle partijen bij het indienen en beoordelen van vergunningen en meldingen.”
 
De koppeling wordt nu geïmplementeerd. In juni wordt de testfase afgerond, waarna de koppeling daadwerkelijk in productie zal worden genomen. De realisatie van deze koppeling maakt het mogelijk om een generieke koppeling tot stand te brengen, zodat het platform ook kan koppelen met de verschillende zaaksystemen die in gebruik zijn bij andere gemeenten in Nederland.

PSMS heeft in nauwe samenwerking met de gemeente en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) onderzocht hoe de koppeling er uit moest komen te zien. Deze wordt volgens de berichtenstandaard StUF-BG (Standaard Uitwisselingsformaat Basisgegevens) tot stand gebracht tussen het zaaksysteem Verseon en het MOOR Platform.

ADVERTORIAL

Palo Alto Networks and ICT Media are publishing a guide for the C-suite that includes advice and cybersecurity best practices from CEOs, CISOs, lawyers, consultants and government officials.

Join us for the launch event on 18 May from 2:30pm at the Scheepvaart Museum Amsterdam. There will be an interactive panel discussion with the authors, covering Cloud Security, Cyber Insurance, the GDPR, the NIS Directive, the next-generation CISO and Digital Transformation Trends.

You can register for the event here.

Van onze partners

Magazines

OM 2 - Cloud


Strategic sourcing gaat over het zoeken naar een evenwicht tussen uitbesteden en zelf doen, de mate van uitbesteding, de leveranciersselectie, samenwerken met partners, contractbeheer en de regievoering. Maar ook over standaardisatie, normalisatie, ecosystemen en cultuurveranderingen. Op een strategische manier uitbesteden verbetert de efficiency, bespaart kosten en versnelt productontwikkeling. Organisaties kunnen zich voortaan op hun kernactiviteiten concentreren. Strategic sourcing geeft toegang tot expertise, of tot extra productiecapaciteit waarover men zelf niet beschikt. In dit nummer belicht Outsource Magazine de ervaringen en vorderingen op dit gebied.


Naar alle magazines