management

Digitalisering keert verzekeringswereld binnenstebuiten

Waar verzekeraars zich traditioneel richtten op het verkopen van polissen en binnenhalen van nieuwe klanten, is er steeds meer aandacht voor het inzetten van data, automatisering en KI. De branche transformeert vanuit de kern en kan wereldwijd met meer dan anderhalf miljard groeien, volgens onderzoek door IT-dienstverlener Cognizant.

De stortvloed aan data die onze maatschappij genereert, is deels zeer bruikbaar voor verzekeraars. Wearables, sensoren en andere apparatuur genereren informatie over consumentengedrag. Gezondheidsprofielen worden in kaart gebracht en rijgedrag wordt gemonitord. Hierdoor kunnen risico’s beter worden ingeschat en kunnen verzekeraars diensten en producten aanpassen.

De branche heeft veel baat bij automatisering en machine learning. Het werk van de verzekeraar wordt met behulp van data-analyse en interpretatie strategischer, specialistischer en technischer. Daarnaast kan automatisering leiden tot grote kostenbesparingen. Administratief werk, nu door vele mensen uitgevoerd, wordt straks sneller en preciezer afgehandeld door software-robots.

Onder verzekeraars is er consensus over het belang van data-analyse en de mogelijkheden die deze biedt. Maatschappijen die achterblijven in digitalisering verdwijnen van de markt en maatschappijen die een data-gecentreerde aanpak omarmen, zijn in staat hun marktaandeel sterk te vergroten.

Digitalisering heeft niet alleen invloed op de diensten of producten die verzekeraars aanbieden. Het leidt ook tot een verschuiving in de benodigde vaardigheden van medewerkers binnen de sector. Waar voorheen succes met name werd bepaald door de verkoopvaardigheden van medewerkers, groeit het belang van analytische vaardigheden binnen de samenleving sterk. De analyse van data en de daaruit vloeiende inzichten vormen de toekomst voor de verzekeringsbranche, wat leidt tot grote transformaties in werkwijzen en diensten.

“Zonder een data-gecentreerde aanpak, waarmee verzekeringsmaatschappijen veranderen vanuit de kern in wat zij doen en hoe zij dit doen, worden maatschappijen weggeconcurreerd. Een transformatie is onontkoombaar”, zegt Michael Clifton, senior VP Global Insurance Strategy and Ventures bij Cognizant.

Over het onderzoek
Voor het onderzoek heeft Cognizant 168 verzekeringsmaatschappijen wereldwijd,  waaronder ook Nederlandse, ondervraagd.

ADVERTORIAL

Palo Alto Networks and ICT Media are publishing a guide for the C-suite that includes advice and cybersecurity best practices from CEOs, CISOs, lawyers, consultants and government officials.

Join us for the launch event on 18 May from 2:30pm at the Scheepvaart Museum Amsterdam. There will be an interactive panel discussion with the authors, covering Cloud Security, Cyber Insurance, the GDPR, the NIS Directive, the next-generation CISO and Digital Transformation Trends.

You can register for the event here.

Van onze partners

Magazines

OM 2 - Cloud


Strategic sourcing gaat over het zoeken naar een evenwicht tussen uitbesteden en zelf doen, de mate van uitbesteding, de leveranciersselectie, samenwerken met partners, contractbeheer en de regievoering. Maar ook over standaardisatie, normalisatie, ecosystemen en cultuurveranderingen. Op een strategische manier uitbesteden verbetert de efficiency, bespaart kosten en versnelt productontwikkeling. Organisaties kunnen zich voortaan op hun kernactiviteiten concentreren. Strategic sourcing geeft toegang tot expertise, of tot extra productiecapaciteit waarover men zelf niet beschikt. In dit nummer belicht Outsource Magazine de ervaringen en vorderingen op dit gebied.


Naar alle magazines