management

Data-analytics de komende drie jaar breed omarmd

Vier op de tien ondernemingen maakt al gebruik van data-analyse in de belangrijkste zakelijke functies, zoals verkoop, productontwikkeling en marketing. Bijna een kwart is van plan dit binnen de komende 12 maanden te gaan doen. Een derde van de bedrijven ziet nog belemmeringen voor omarming van data-analyse. Daarop duidt een studie in opdracht van Atos.

De studie voorziet dat de data analytics trend in de komende drie jaar zal leiden tot een adoptie van bijna 90%. Van de respondenten ziet 44% de toename van de verscheidenheid van niet-gestructureerde datatypen als een belangrijke uitdaging, terwijl 35% zich zorgen maakt over data in silo’s en het gebrek aan afstemming tussen IT en de business. De meeste bedrijven ondernemen echter actie om deze issues te verhelpen. Ze proberen de relatie van de IT-afdeling met de rest van het bedrijf te verbeteren (71%) en reorganiseren de IT om deze beter af te stemmen op de business (66%).

Het onderzoek keek naar de ambities en prioriteiten van elf sectoren. Er blijken duidelijk verschillende prioriteiten te liggen in afzonderlijke sectoren. In de nutssector wordt data-analyse gezien als een voorwaarde voor de ontwikkeling van smart grids, terwijl analytics in de maakindustrie nauw is verbonden met slimme fabrieken, met name op het gebied van voorspellend onderhoud. Het onderzoek  geeft inzicht industrie profielen voor analytics opvattingen en praktijken in verschillende sectoren waaronder energie en nutsbedrijven, financiën, overheid, industrie, detailhandel en telecommunicatie.

"Het tempo waarin een organisatie profiteert van data analytics wordt evenzeer bepaald door zakelijke kwesties als door technologie”, zegt Ursula Morgenstern, ESVP voor Business en Platform Solutions bij Atos. De onderzoekers wijzen op de noodzaak voor organisaties om rigoureus te zijn in het stellen van duidelijke en meetbare doelstellingen voor alle initiatieven op het gebied van data analytics: veranderingen gaan net zoveel over processen en cultuur als over technologie.

Over het onderzoek
In opdracht van Atos heeft Forrester een online enquête uitgevoerd onder 583 zakelijke managers en IT-managers bij bedrijven in Noord-Amerika, Europa, Azië en het Pacifisch gebied. Respondenten werken in elf sectoren, waaronder energie- en nutsbedrijven, financiële diensten en verzekeringen, telecom, detailhandel, overheid en de maakindustrie.

ADVERTORIAL

Palo Alto Networks and ICT Media are publishing a guide for the C-suite that includes advice and cybersecurity best practices from CEOs, CISOs, lawyers, consultants and government officials.

Join us for the launch event on 18 May from 2:30pm at the Scheepvaart Museum Amsterdam. There will be an interactive panel discussion with the authors, covering Cloud Security, Cyber Insurance, the GDPR, the NIS Directive, the next-generation CISO and Digital Transformation Trends.

You can register for the event here.

Van onze partners

Magazines

OM 2 - Cloud


Strategic sourcing gaat over het zoeken naar een evenwicht tussen uitbesteden en zelf doen, de mate van uitbesteding, de leveranciersselectie, samenwerken met partners, contractbeheer en de regievoering. Maar ook over standaardisatie, normalisatie, ecosystemen en cultuurveranderingen. Op een strategische manier uitbesteden verbetert de efficiency, bespaart kosten en versnelt productontwikkeling. Organisaties kunnen zich voortaan op hun kernactiviteiten concentreren. Strategic sourcing geeft toegang tot expertise, of tot extra productiecapaciteit waarover men zelf niet beschikt. In dit nummer belicht Outsource Magazine de ervaringen en vorderingen op dit gebied.


Naar alle magazines