management

Correlatie tussen inzet hybride cloud en succes digitalisering

Beslissers in IT en de business zijn het erover eens dat digitale transformatie en de inzet van hybride cloud de sleutel vormen tot succes in het digitale tijdperk. Daarop duidt wereldwijd onderzoek in opdracht van ict-dienstverlener EMC.

Organisaties moeten ‘digitaal gaan denken’ om klantervaringen te verbeteren, flexibiliteit te vergroten, meer kansen voor business te creëren en kosten te verlagen, zo laten de antwoorden van een meerderheid van respondenten zich samenvatten. 

Ruim negen op de tien ondervraagden geven aan dat de competitieve strategie van hun organisatie vraagt om initiatieven op het gebied van digitale business. Eenzelfde deel ziet digitale business als topprioriteit in de komende een tot drie jaar.

De digitale transformatie wordt vooral ingegeven door de wens van bedrijven om  de customer experience te verbeteren (87%), nieuwe klanten te werven (86%), meer innovaties te kunnen inzetten (82%) en zakelijke beslissingen kunnen nemen op basis van gegevens in real time (81%). 

Meer dan zes op de tien respondenten geven aan dat ze op koers liggen om hun gestelde doelen wat betreft digitalisering te halen. Tegelijkertijd hebben veel IT-managers te maken met beperkte budgetten en resources (38%), gefragmenteerde IT-omgevingen (30%) en gebrek aan de juiste technologieën (29%).

Hybride cloud
Om deze obstakels te overwinnen, gaan IT-managers vaak over op de hybride cloud. Die kan bestaan uit een combinatie van een traditioneel datacenter met een private cloud, een managed private cloud of een public cloud. Ruim 80% maakt gebruik van een hybride cloud-omgeving of is van plan die te gaan gebruiken. Het hybride model is volgens driekwart van de ondervraagden dé weg naar een digitale business.

Als een hybride cloud wordt ingezet voor digitale transformatie, zijn organisaties flexibeler bij de inzet van hun IT-middelen waardoor ze sneller, gemakkelijker en goedkoper digitale initiatieven kunnen ontplooien.

Bedrijven die het hybride model het meest fanatiek omarmen, zijn doorgaans ook het meest ver gevorderd op het gebied van digitale transformatie. Organisaties met een groot aantal hybride cloud workloads hebben drie keer meer kans dan non-adopters om hun digitale business- en infrastructuurdoelen te behalen.

Over het onderzoek
EMC heeft IDG Research Services 900 respondenten in Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Europa laten ondervragen. 

ADVERTORIAL

Palo Alto Networks and ICT Media are publishing a guide for the C-suite that includes advice and cybersecurity best practices from CEOs, CISOs, lawyers, consultants and government officials.

Join us for the launch event on 18 May from 2:30pm at the Scheepvaart Museum Amsterdam. There will be an interactive panel discussion with the authors, covering Cloud Security, Cyber Insurance, the GDPR, the NIS Directive, the next-generation CISO and Digital Transformation Trends.

You can register for the event here.

Van onze partners

Magazines

OM 2 - Cloud


Strategic sourcing gaat over het zoeken naar een evenwicht tussen uitbesteden en zelf doen, de mate van uitbesteding, de leveranciersselectie, samenwerken met partners, contractbeheer en de regievoering. Maar ook over standaardisatie, normalisatie, ecosystemen en cultuurveranderingen. Op een strategische manier uitbesteden verbetert de efficiency, bespaart kosten en versnelt productontwikkeling. Organisaties kunnen zich voortaan op hun kernactiviteiten concentreren. Strategic sourcing geeft toegang tot expertise, of tot extra productiecapaciteit waarover men zelf niet beschikt. In dit nummer belicht Outsource Magazine de ervaringen en vorderingen op dit gebied.


Naar alle magazines