technologie

Cisco wil digitalisering Nederland naar hoger plan tillen

Gisteren heeft Cisco een driejarig investeringsprogramma bekend gemaakt dat de Nederlandse economie en maatschappij moet helpen digitaliseren. Nauwe samenwerking met overheid, bedrijfsleven en onderwijs is voorzien. Als de uitvoering van de digitale agenda kan worden versneld, kan het bnp groeien en komen er nieuwe banen bij.

Het programma, Digitale Versnelling Nederland (DVN) genaamd, kent speerpunten die ook onderdeel zijn van de Digitale Agenda van de Nederlandse overheid. Hiertoe behoren investeringen in digitale vaardigheden en onderwijs, digitalisering van de transport- en nutsinfrastructuren, gezondheidszorg, educatie, cybersecurity en ondersteuning van ondernemerschap en business-innovatie met een focus op startups.
 
Data driven infrastructure
Als handelsnatie en toegangspoort tot Europa is voor Nederland het optimaliseren van de capaciteit en mogelijkheden van de fysieke infrastructuur door digitale innovatie bijzonder belangrijk. Cisco gaat kennis en ervaring op het gebied van het Internet of Things (IoT), slimme steden en slim transport inzetten om de digitalisering van Nederlandse transportnetwerken en -hubs te versnellen met datagedreven applicaties.
 
Digitale vaardigheden
Nederland kampt met een gigantisch tekort aan mensen met de juiste IT-vaardigheden. Om in de groeiende vraag te voorzien en de digitale kloof te overbruggen, zal het onderwijs in Nederland moeten evolueren. Cisco zet zijn NetAcad-programma in voor trainingen en om het onderwijs van belangrijke digitale vaardigheden op een hoger plan te brengen. Het aantal Networking Academies zal verdubbelen tot 170, terwijl de komende drie jaar 46.000 IT-studenten en 30.000 niet-IT-studenten worden opgeleid.
 
Startups
Startende bedrijven zijn belangrijk voor de digitale economische groei. Cisco ondersteunt al geruime tijd digitaal ondernemerschap in Europa door het verschaffen van beginkapitaal, het stimuleren van groei en het faciliteren van startups via financieringsinitiatieven en versnellingsprogramma’s. Nederlandse startups zullen toegang krijgen tot Cisco’s Europese Venture Capital Initiative. Ook zal het huidige partnerschap met het Nederlandse StartUpDelta verder worden uitgebouwd.

Slimme nutsvoorzieningen
Cisco is van plan om de operationele uitdagingen van Nederlandse nutsbedrijven rond de modernisering van het energienet te adresseren, waaronder de fysieke beveiliging en online security. Het bedrijf richt zich op het digitaliseren en beveiligen van de belangrijkste nationale infrastructuuronderdelen door gebruik te maken van de meest recente IoT-oplossingen.
 
Connected healthcare
Het DVN-programma zal met een aantal zorginstellingen werken aan projecten die zich richten op ‘connected healthcare’. De visie is om te demonstreren hoe doelgerichte digitale oplossingen de productiviteit van zorgmedewerkers kunnen vergroten, en de patiëntervaring en de algehele kwaliteit van de zorg kunnen verbeteren.
 
Security
Met expertise en de oplossingen gaat Cisco helpen kritieke infrastructuren, informatiesystemen en belangrijke online diensten te beveiligen tegen cyberdreigingen. Het bedrijf werkt al nauw samen met The Hague Security Delta (HSD).
 
Slimme campus
Een aantal onderwijsinstellingen zullen worden uitverkoren tot ‘smart campus’. Hier wordt data verzameld voor analyse en wordt een multidisciplinair platform geboden waarmee onderwijsinstellingen kunnen samenwerken. Ook kan een smart campus andere voordelen bieden, zoals efficiënter omgaan met studie- en leslokalen. Daarnaast kan er milieuvriendelijker worden omgegaan met afval en kan de duurzaamheid van de campus worden verbeterd.

“Nederland scoort hoog in internationale vergelijkingen van gedigitaliseerde economieën, maar dat is geen reden om achterover te leunen” zegt minister-president Mark Rutte. “Versnelling van digitalisering is nodig, zodat ondernemers, burgers, kennisinstellingen en overheden kunnen profiteren van nieuwe applicaties, verdienmodellen en banen.”
 
Edwin Prinsen, Managing Director Cisco Nederland: “Er zijn drie belangrijke voordelen die het DVN-programma maken tot een belangrijk aandachtsgebied voor onze maatschappij, onze klanten en onze partners: het zorgt voor nieuwe gebruikerservaringen, het maakt innovatieve bedrijfsmodellen mogelijk en het simuleert innovatie van de beroepsbevolking.”

Het DVN-programma maakt deel uit van Cisco’s wereldwijde ‘Country Digitization Acceleration’-initiatief dat is opgezet om specifieke landen te helpen bij het digitaliseren van hun economie.

Van onze partners

Magazines

TITM nr 1 - Cloud & Data


In het eerste nummer van Tijdschrift IT Management (TITM) staat dataopslag in de cloud centraal. Nu de cloud steeds meer de primaire strategie is voor ondernemingen, is het zaak dat medewerkers op een veilige, consistente en snelle manier toegang hebben tot hun data, ongeacht het device waarop ze werken of de locatie waar ze zich bevinden. Vooral voor bedrijven met meerdere vestigingen en veel mobiele werknemers is dit een uitdaging. Tel daarbij op het stijgend aantal hybride cloud-architecturen en de uitdagingen op het gebied van security en compliance, en de complexiteit wordt in één oogopslag duidelijk.


Naar alle magazines