management

CIO kiest hybride cloud vanwege security en privacy

Bedrijven in de Benelux willen ICT-diensten naar de cloud brengen, maar zien obstakels op het gebied van beveiliging en privacy. Zeven op de tien IT-beslissers zien deze aspecten als de belangrijkste aandachtspunten bij de keuze van een nieuwe IT-infrastructuur. Hierop duidt onderzoek naar de toekomstbestendigheid van ICT-architecturen in opdracht van Nutanix, leverancier van enterprise-oplossingen in de cloud.
 
Het verlagen van de bedrijfskosten staat met 66% bovenaan de prioriteitenlijst van directies, gevolgd door klanttevredenheid en -retentie (48%). Digitaliseren van dienstverlening en innovatie van businessmodellen stonden een paar jaar geleden nog niet op de agenda, maar hebben met respectievelijk 37 en 26% een hogere prioriteit gekregen.
 
Kosten daadwerkelijk omlaag
Bedrijven kijken veelal naar diensten in de cloud voor hun eigen IT-behoefte. Bij bijna driekwart van de respondenten vormt de cloud al onderdeel van het totale aanbod aan ICT-services. Respondenten zijn daarbij met name tevreden over de kostenvoordelen. Bijna de helft zegt dat cloud-gebaseerde ict de belofte rond kostenvoordelen volledig hebben vervuld en vier op de tien zegt gedeeltelijk. De cloud gaat bovendien ook de komende jaren een grotere rol spelen bij het aanbieden van applicaties. 80% van de ondervraagden verwacht dat zij in de nabije toekomst van SaaS gebruik gaan maken.

Beveiliging komt in het onderzoek naar voren als het belangrijkste aandachtspunt voor de IT-professional. Zeven op de tien ondervraagden vindt veiligheid het belangrijkste aandachtspunt bij het realiseren van ICT-vernieuwingen. Op een tweede plek komt de toekomstbestendigheid van IT-infrastructuur met 58%. Op de vraag in welke ICT-laag organisaties de komende jaren uitdagingen verwachten, voorziet driekwart aanpassingen in de beveiliging. Nieuwe wet- en regelgeving en een toename van het aantal datalekken nopen met name overheidsorganisaties ertoe de eigen beveiliging onder de loep te nemen. BYOD en mobiele toegang blijven een belangrijke oorzaak voor de grote aandacht voor beveiliging.
 
Bedrijven blijken veelal een hybride cloud-strategie te hanteren. Dit komt door de verschillende voordelen die private en public cloud computing hebben. Ongeveer de helft van de ondervraagde organisaties blijft vooral van eigen datacenters gebruikmaken vanwege de belangrijkheid van bedrijfskritische data en persoonsgegevens. Anderzijds geeft ook de helft van de organisaties aan dat het belangrijk is dat nieuwe ICT-architectuur aansluit op de eigen cloud-strategie.
 
Over het onderzoek
In opdracht van Nutanix heeft onderzoeksbureau Prospex in de tweede helft van vorig jaar een benchmark uitgevoerd onder CIO’s, ICT-managers, architecten en datacenterspecialisten. Er zijn een kleine 200 organisaties in de Benelux benaderd uit verschillende sectoren, als overheid, onderwijs, gezondheidszorg, dienstverlening, productie, financiële instellingen, transport en logistiek en detailhandel.

Van onze partners

Magazines

TITM nr 1 - Cloud & Data


In het eerste nummer van Tijdschrift IT Management (TITM) staat dataopslag in de cloud centraal. Nu de cloud steeds meer de primaire strategie is voor ondernemingen, is het zaak dat medewerkers op een veilige, consistente en snelle manier toegang hebben tot hun data, ongeacht het device waarop ze werken of de locatie waar ze zich bevinden. Vooral voor bedrijven met meerdere vestigingen en veel mobiele werknemers is dit een uitdaging. Tel daarbij op het stijgend aantal hybride cloud-architecturen en de uitdagingen op het gebied van security en compliance, en de complexiteit wordt in één oogopslag duidelijk.


Naar alle magazines