management

CIO kiest hybride cloud vanwege security en privacy

Bedrijven in de Benelux willen ICT-diensten naar de cloud brengen, maar zien obstakels op het gebied van beveiliging en privacy. Zeven op de tien IT-beslissers zien deze aspecten als de belangrijkste aandachtspunten bij de keuze van een nieuwe IT-infrastructuur. Hierop duidt onderzoek naar de toekomstbestendigheid van ICT-architecturen in opdracht van Nutanix, leverancier van enterprise-oplossingen in de cloud.
 
Het verlagen van de bedrijfskosten staat met 66% bovenaan de prioriteitenlijst van directies, gevolgd door klanttevredenheid en -retentie (48%). Digitaliseren van dienstverlening en innovatie van businessmodellen stonden een paar jaar geleden nog niet op de agenda, maar hebben met respectievelijk 37 en 26% een hogere prioriteit gekregen.
 
Kosten daadwerkelijk omlaag
Bedrijven kijken veelal naar diensten in de cloud voor hun eigen IT-behoefte. Bij bijna driekwart van de respondenten vormt de cloud al onderdeel van het totale aanbod aan ICT-services. Respondenten zijn daarbij met name tevreden over de kostenvoordelen. Bijna de helft zegt dat cloud-gebaseerde ict de belofte rond kostenvoordelen volledig hebben vervuld en vier op de tien zegt gedeeltelijk. De cloud gaat bovendien ook de komende jaren een grotere rol spelen bij het aanbieden van applicaties. 80% van de ondervraagden verwacht dat zij in de nabije toekomst van SaaS gebruik gaan maken.

Beveiliging komt in het onderzoek naar voren als het belangrijkste aandachtspunt voor de IT-professional. Zeven op de tien ondervraagden vindt veiligheid het belangrijkste aandachtspunt bij het realiseren van ICT-vernieuwingen. Op een tweede plek komt de toekomstbestendigheid van IT-infrastructuur met 58%. Op de vraag in welke ICT-laag organisaties de komende jaren uitdagingen verwachten, voorziet driekwart aanpassingen in de beveiliging. Nieuwe wet- en regelgeving en een toename van het aantal datalekken nopen met name overheidsorganisaties ertoe de eigen beveiliging onder de loep te nemen. BYOD en mobiele toegang blijven een belangrijke oorzaak voor de grote aandacht voor beveiliging.
 
Bedrijven blijken veelal een hybride cloud-strategie te hanteren. Dit komt door de verschillende voordelen die private en public cloud computing hebben. Ongeveer de helft van de ondervraagde organisaties blijft vooral van eigen datacenters gebruikmaken vanwege de belangrijkheid van bedrijfskritische data en persoonsgegevens. Anderzijds geeft ook de helft van de organisaties aan dat het belangrijk is dat nieuwe ICT-architectuur aansluit op de eigen cloud-strategie.
 
Over het onderzoek
In opdracht van Nutanix heeft onderzoeksbureau Prospex in de tweede helft van vorig jaar een benchmark uitgevoerd onder CIO’s, ICT-managers, architecten en datacenterspecialisten. Er zijn een kleine 200 organisaties in de Benelux benaderd uit verschillende sectoren, als overheid, onderwijs, gezondheidszorg, dienstverlening, productie, financiële instellingen, transport en logistiek en detailhandel.

ADVERTORIAL

Palo Alto Networks and ICT Media are publishing a guide for the C-suite that includes advice and cybersecurity best practices from CEOs, CISOs, lawyers, consultants and government officials.

Join us for the launch event on 18 May from 2:30pm at the Scheepvaart Museum Amsterdam. There will be an interactive panel discussion with the authors, covering Cloud Security, Cyber Insurance, the GDPR, the NIS Directive, the next-generation CISO and Digital Transformation Trends.

You can register for the event here.

Van onze partners

Magazines

OM 2 - Cloud


Strategic sourcing gaat over het zoeken naar een evenwicht tussen uitbesteden en zelf doen, de mate van uitbesteding, de leveranciersselectie, samenwerken met partners, contractbeheer en de regievoering. Maar ook over standaardisatie, normalisatie, ecosystemen en cultuurveranderingen. Op een strategische manier uitbesteden verbetert de efficiency, bespaart kosten en versnelt productontwikkeling. Organisaties kunnen zich voortaan op hun kernactiviteiten concentreren. Strategic sourcing geeft toegang tot expertise, of tot extra productiecapaciteit waarover men zelf niet beschikt. In dit nummer belicht Outsource Magazine de ervaringen en vorderingen op dit gebied.


Naar alle magazines