sourcing

Aansturing leverancier kan veel beter

Veel bedrijven die in grote of kleinere mate hun IT uitbesteed hebben, zijn ontevreden over de manier waarop zij zelf hun leveranciers aansturen. Mopperen op leveranciers komt ook nog steeds voor, maar het is voor het eerst dat inzicht in de eigen gebrekkige aansturing aangewezen wordt als de voornaamste oorzaak van een suboptimale outsourcingscontracten.

Dit blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Quint Wellington Redwood en Whitelane Research onder 2 honderd respondenten op het niveau van CxO's en direct reports, in het Nederlandse bedrijfsleven en bij overheidsinstellingen. De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat ondanks de soms teleurstellende resultaten de groei voorlopig nog niet uit het uitbesteden van IT is. Een aanzienlijk deel van de ondervraagden (45 procent) geeft aan meer te gaan outsourcen dan nu het geval is. Van de gehele onderzoekspopulatie gaat 10 procent voor het eerst tot uitbesteding over. In het huidige crisisklimaat blijven kostenreductie (64 procent) en het zich willen richten op kernactiviteiten (51 procent) de belangrijkste beweegredenen om te outsourcen. In de overheidssector komen de financiële factoren pas op de zesde plaats.

Een aanzienlijke minderheid van 42 procent van de respondenten is 'zeer ontevreden' tot slechts 'enigszins tevreden' over zijn leveranciers; 58 procent is tevreden en zeer tevreden. Een aantal 'klassieke' spelers scoort laag waar het gaat om aspecten als proactiviteit, kwaliteit van sales en kwaliteit van services. 'Deze leveranciers worstelen duidelijk met hun eigen identiteit, zijn weinig wendbaar en passen zich te weinig aan de marktontwikkelingen aan', aldus de onderzoekers.

Opvallender is de ontevredenheid bij de respondenten over hun eigen prestaties. Maar liefst tweederde van de respondenten is zeer ontevreden tot slechts enigszins tevreden over de eigen interne sourcing governance. De mate van professionaliteit en het succes van outsourcing worden grotendeels bepaald door de organisatorische volwassenheid van klanten. Leveranciers hebben last van het relatief lage volwassenheidsniveau, maar maken er ook handig gebruik van.

Minder continuïteit
Leveranciers hebben moeite hun klanten vast te houden en zullen daar de komende jaren nog meer moeite mee krijgen. Niet minder dan 14 van de 20 geëvalueerde leveranciers zien zich geconfronteerd met klanten die nu al aangeven hun outsourcingscontract 'waarschijnlijk of zeker' niet bij hun huidige leverancier te gaan verlengen. Klanten blijken bovendien lopende contracten open te breken: ruim 50 procent van de respondenten heeft zijn contract met succes heronderhandeld en is er zo in geslaagd betere condities, lagere kosten en/of betere kwaliteit te bedingen. Volgens de onderzoekers laat deze uitkomst zien dat het loont om bestaande contracten open te breken. Door de felle concurrentie zijn leveranciers blijkbaar bereid concessies te doen. Deze uitkomst geeft tegelijkertijd ook aan dat er weinig first-time-right contracten zijn.

ADVERTORIAL

Palo Alto Networks and ICT Media are publishing a guide for the C-suite that includes advice and cybersecurity best practices from CEOs, CISOs, lawyers, consultants and government officials.

Join us for the launch event on 18 May from 2:30pm at the Scheepvaart Museum Amsterdam. There will be an interactive panel discussion with the authors, covering Cloud Security, Cyber Insurance, the GDPR, the NIS Directive, the next-generation CISO and Digital Transformation Trends.

You can register for the event here.

Van onze partners

Magazines

OM 2 - Cloud


Strategic sourcing gaat over het zoeken naar een evenwicht tussen uitbesteden en zelf doen, de mate van uitbesteding, de leveranciersselectie, samenwerken met partners, contractbeheer en de regievoering. Maar ook over standaardisatie, normalisatie, ecosystemen en cultuurveranderingen. Op een strategische manier uitbesteden verbetert de efficiency, bespaart kosten en versnelt productontwikkeling. Organisaties kunnen zich voortaan op hun kernactiviteiten concentreren. Strategic sourcing geeft toegang tot expertise, of tot extra productiecapaciteit waarover men zelf niet beschikt. In dit nummer belicht Outsource Magazine de ervaringen en vorderingen op dit gebied.


Naar alle magazines