management

80% CIO’s plant big data-projecten in 2017

Big data, analytics en data-governance staan hoog op de prioriteitenlijst van CIO’s dit jaar. Van alle geplande big data projecten bestaat 70% uit real-time analyses, metadata-management en selfservice datatoegang. CIO’s lopen zich warm voor toepassingen op het gebied van KI en machine learning. Daarop duidt onderzoek onder 169 CIO’s door Talend, maker van cloud en big data integratiesoftware.

Big data-projecten zijn in opkomst: Bedrijven voelen zich meer dan ooit op hun gemak met big data. Acht op de tien van de respondenten zeggen minimaal één big data-initiatief gepland te hebben voor 2017: bijna twee keer zoveel projecten als het jaar ervoor. De huidige initiatieven zijn onder meer gericht op het analyseren van big data en het genereren van een 360-graden klantbeeld.

Real-time analysemogelijkheden vormen een topprioriteit: een kwart van de respondenten geeft aan dat real-time analysemogelijkheden hun belangrijkste prioriteit voor 2017 vormen. Metadata-management volgt met 30%.

Selfservicemogelijkheden voor het prepareren van data vormt een prioriteit voor 18 procent van de respondenten. Hoewel CIO's KI/machine learning en IoT in het vizier hebben, waren deze onderwrpen slechts goed voor respectievelijk 10 en 5%.

Procesverbetering
Big data wordt het vaakst ingezet om interne processen en de klantenservice te verbeteren. De aandacht van CIO’s wordt vaak verdeeld tussen introductie van nieuwe technologieën om bedrijfsprocessen te verbeteren en IT veilig en kostenefficiënt laten functioneren. Dit verklaart mogelijk waarom 27% procent van de respondenten aangeeft dat de belangrijkste bijdrage van big data betrekking heeft op het verbeteren van interne processen.

Andere aspecten waar big data volgens de ondervraagden aan bijdraagt zijn verbetering van de klantenservice (20%), terugdringen van operationele kosten (17%) en genereren van nieuwe omzetstromen (17%).

Business en IT
De relatie tussen business en IT vormt het grootse struikelblok voor de overgang naar een datagestuurde onderneming, zegt 35% van de ondervraagde CIO’s: een groter struikelblok dan het budget (23%) of de aanwezigheid van relevante interne vaardigheden (16%).

Data-governance, datakwaliteit en selfservice vormen pijnpunten voor de IT-afdeling. Gevraagd naar welke zaken de hoogste prioriteit hebben voor hun organisatie, geven CIO’s blijk van een redelijk evenwichtige verdeling tussen data-governance (37%), datakwaliteit (33%) en selfservice (31%). Deze resultaten wijzen op de druk die organisaties voelen om data op te schonen, te beheren en op brede schaal toegankelijk te maken, zodat werknemers het kunnen inzetten voor betere resultaten.

Ashley Stirrup, CMO bij Talend: “Zelfs de meest technische CIO’s weten dat technologie op zichzelf niet resulteert in een datagestuurde organisatie. Ze begrijpen hoe belangrijk het is om de juiste mensen, processen en technologieën te combineren om meer waarde uit data te putten. Deze CIO’s creëren een cultuur waarin data een strategisch middel is in elke stap in het besluitvormingsproces. Dit draagt bij aan de flexibiliteit, die nodig is om de concurrentie voor te blijven in de moderne economie.”
 
“Stellen van prioriteiten rondom de inzet en het beheer van data kan leiden tot constructieve wrijving binnen organisaties. Het management wordt uitgedaagd om het succes te waarborgen van zowel IT-managers die data beschikbaar stellen, als de werknemers die gebruik maken van die data”, zegt Toph Whitmore, principal analyst Big Data & Analytics bij Blue Hill Research.

“Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zeker wanneer romantische verwachtingen van onbeperkte selfservicemogelijkheden botsen met de interne richtlijnen op het gebied van data-governance. Als selfservice echter snel, transparant en beheerd wordt aangeboden, kunnen CIO’s zorg dragen voor veilige en betrouwbare datadiensten en tevens ondersteuning bieden voor de juiste zakelijke acties binnen de DataOps-workflow."

ADVERTORIAL

Palo Alto Networks and ICT Media are publishing a guide for the C-suite that includes advice and cybersecurity best practices from CEOs, CISOs, lawyers, consultants and government officials.

Join us for the launch event on 18 May from 2:30pm at the Scheepvaart Museum Amsterdam. There will be an interactive panel discussion with the authors, covering Cloud Security, Cyber Insurance, the GDPR, the NIS Directive, the next-generation CISO and Digital Transformation Trends.

You can register for the event here.

Van onze partners

Magazines

OM 2 - Cloud


Strategic sourcing gaat over het zoeken naar een evenwicht tussen uitbesteden en zelf doen, de mate van uitbesteding, de leveranciersselectie, samenwerken met partners, contractbeheer en de regievoering. Maar ook over standaardisatie, normalisatie, ecosystemen en cultuurveranderingen. Op een strategische manier uitbesteden verbetert de efficiency, bespaart kosten en versnelt productontwikkeling. Organisaties kunnen zich voortaan op hun kernactiviteiten concentreren. Strategic sourcing geeft toegang tot expertise, of tot extra productiecapaciteit waarover men zelf niet beschikt. In dit nummer belicht Outsource Magazine de ervaringen en vorderingen op dit gebied.


Naar alle magazines