• homepage
  • management
  • Twee derde organisaties die investeren in big data-analyse melden meetbare omzetstijging

management

Twee derde organisaties die investeren in big data-analyse melden meetbare omzetstijging

Bijna twee derde van de bedrijven die hebben geïnvesteerd in big data analyse meldt dat dit meetbare invloed op de omzet heeft gehad. Daarop duidt onderzoek door Forbes Insights in opdracht van Teradata en McKinsey.

Het merendeel van de respondenten rapporteert behoorlijke investeringen in big data analytics, en een aanzienlijke return on investment. Pakweg negen op de tien organisaties rapporteren gemiddelde tot hoge investeringen.

Leidinggevenden uit de ondervraagde sectoren zien de potentie van big data op verschillende manieren. Respondenten uit de retail vonden big data het belangrijkst: big data en analytics zijn volgens hen essentieel om concurrerend te blijven.

Het onderzoek toont aan dat big data de toekomst vormt en innovatiekansen biedt op drie gebieden: de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen (54%), nieuw productaanbod (52%) en het verkopen van data aan externe partijen (40%).

Steun van de bedrijfstop
De toonaangevende organisaties die big data en analytics als cruciaal zien, geven aan dat steun vanuit de C-suite essentieel is. Meer dan de helft van de bedrijven die big data als essentieel beschouwen voor hun concurrentiepositie, wordt geleid door CEO’s die persoonlijk betrokken zijn bij big data-initiatieven.

In organisaties waar big data als top 5-prioriteit gezien wordt, komt de sponsor vaak uit de managementlaag net onder de top.

Er zijn nog veel barrières voor het implementeren van big dat analyse, vooral ten aanzien van cultuur, strategie en bedrijfsvoering. Meer dan de helft van de respondenten stelt dat het doorvoeren van een data-gestuurde cultuur de grootste uitdaging is, hierbij implicerend dat het concept van de data-driven organisatie nog niet overal standaard is. Het belonen van creatief en experimenteel datagebruik werd genoemd als uitdaging.

Maar Matt Ariker, chief operating officer Consumer Marketing bij McKinsey, zegt: “Omgekeerd is het ook zo dat het verbeteren van de mentaliteit en cultuur ten aanzien van datagebruik rechtstreeks impact kan hebben.”

Organisaties die het meest succesvol zijn in hun big data initiatieven kijken verder dan transactionele data en onderzoeken meerdere soorten data. Locatiedata werd door meer dan de helft van de respondenten genoemd, gevolgd door tekstdata. Dit is ongestructureerde data zoals e-mails, presentaties, tekstdocumenten en sms-berichten).

Naast het verkennen van deze nieuwe datatypen, combineren toonaangevende organisaties gestructureerde en multi-gestructureerde datasets in een analytisch ecosysteem, waardoor er nieuwe inzichten kunnen ontstaan die als basis kunnen dienen voor innovatie.

Over het onderzoek
De enquête werd uitgevoerd door Forbes Insights in opdracht van Teradata en McKinsey. Wereldwijd zijn 316 senior data- en IT-beslissers uit organisaties in de financiële dienstverlening, technologie en telecom, gezondheidszorg en retail ondervraagd. De helft van de respondenten kwam uit Noord Amerika, een kwart uit EMEA en een kwart uit APAC. Alle respondenten werkten voor organisaties met een jaarlijkse omzet van meer dan 500 miljoen dollar.

zie ook

Driekwart organisaties verwacht rendement uit big data en data analytics

Grote meerderheid Europese bedrijven hecht waarde aan data-analyse

Opkomst van self service data discovery en analytics leidt tot disruptie

Data-analyse leidt nog niet tot veel resultaat

Ga teleurstellingen met big data uit de weg

Big data krijgt langzaam voet aan de grond in Nederland

COO en CDO succesvoller met big data dan CIO

Bedrijven digitaliseren vanwege klanten, maar onderschatten data-problematiek

Van onze partners

Magazines

TITM nr 1 - Cloud & Data


In het eerste nummer van Tijdschrift IT Management (TITM) staat dataopslag in de cloud centraal. Nu de cloud steeds meer de primaire strategie is voor ondernemingen, is het zaak dat medewerkers op een veilige, consistente en snelle manier toegang hebben tot hun data, ongeacht het device waarop ze werken of de locatie waar ze zich bevinden. Vooral voor bedrijven met meerdere vestigingen en veel mobiele werknemers is dit een uitdaging. Tel daarbij op het stijgend aantal hybride cloud-architecturen en de uitdagingen op het gebied van security en compliance, en de complexiteit wordt in één oogopslag duidelijk.


Naar alle magazines